Darba laiks un pieņemšanas laiks

Drukas versija

Augstākā tiesa līdz 9.jūnijam  apmeklētājus klātienē nepieņems

Sakarā ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu Latvijā, lai ierobežotu Covid-19 izplatību, Augstākajā tiesā līdz 9.jūnijam tiesas apmeklētāji netiek apkalpoti klātienē. Tiesas kanceleja nodrošina dokumentu apriti elektroniski un ar pasta starpniecību.

Dokumentus var iesniegt e-pastā at@at.gov.lv vai nosūtīt pa pastu – Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1511, vai iesniegt elektroniski vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Dokumentus var arī atstāt pastkastītē tiesas vestibilā.

Ja lietas dalībniekiem vai to pārstāvjiem tomēr ir ārkārtas nepieciešamība iepazīties ar lietas materiāliem klātienē, tiesas apmeklējums iepriekš jāsaskaņo ar Kanceleju. Iespēju robežās, ievērojot noteiktos piesardzības pasākumus, tiesa nodrošinās iepazīšanos ar materiāliem.

 

Augstākās tiesas darba laiks

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.15 -12.00 un 12.30 -17.00

Piektdienās 8.15 -12.00 un 12.30 -15.45

Pirmssvētku dienās darba laiks līdz 15.00

 

Apmeklētāju un dokumentu pieņemšanas laiks Augstākās tiesas Kancelejā

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.30–12.00 un 12.30–17.00

Piektdienās 8.30–12.00 un 12.30–15.00

Pirmssvētku dienās apmeklētāju pieņemšanas laiks līdz 15.00

 

Lai iepazītos ar lietas materiāliem, lietas dalībniekiem iepriekš jāpiesakās Kancelejā:

  • Civillietu departamentā, tālrunis 67020364
  • Krimināllietu departamentā, tālrunis 67020361
  • Administratīvo lietu departamentā, tālrunis 67020339

Iepazīšanās ar lietu materiāliem katru darba dienu līdz plkst.15.00

 

Tiesas vestibilā atrodas pastkastīte, kurā persona var atstāt iesniegumu, informācijas pieprasījumu vai pieteikumu