Personu iesniegumu pieņemšana

Drukas versija

Iesniegumus, kam normatīvajos aktos nav noteikta cita iesnieguma izskatīšanas kārtība, pieņem un izskata Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.

Informācijas pieprasījumi tiek izskatīti saskaņā ar Informācijas atklātības likumu.

Ar tiesvedību saistītie pieteikumi iesniedzami procesuālajos likumos noteiktajā kārtībā.

Iesniegumu, informācijas pieprasījumu vai pieteikumu persona var nosūtīt Tiesai vai arī iesniegt Tiesas darbiniekam apmeklētāju pieņemšanas laikā, vai ievietot personu iesniegumu kastītē tiesas vestibilā.