Skolām

Drukas versija

Atpakaļ uz skolu

 

 • Par tikšanās iespējām un organizēšanu sazināties ar Komunikācijas nodaļu: tālrunis 67020396, 28652211, e-pasts baiba.kataja@at.gov.lv.

Latvijas simtgades gadā Augstākā tiesa sāka akciju “Atpakaļ uz skolu”, kurā aicina tiesnešus doties uz savām skolām, lai runātu ar bērniem un jauniešiem par valsti, tās uzbūvi, tiesas vietu un tiesneša lomu valsts dzīvē.

Šī iespēja – aicināt tiesnešus uz skolām, kurās mācījušies, – turpinās. Augstākās tiesas tiesneši un arī darbinieki atsauksies skolu aicinājumam.

Par akciju “Atpakaļ uz skolu” vairāk lasiet:

Tiesnese Veronika Krūmiņa vada tiesību zinību stundu savā pirmajā skolā (01.11.2018.)

 

Ekskursijas Augstākajā tiesā un Tiesu pilī

 

 

Tiesnešu stundas

 

 • Tiesnešu stundas jāpiesaka, laiks un programma jāsaskaņo Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211, e-pasts baiba.kataja@at.gov.lv.

Papildus ekskursijai Augstākajā tiesā vidusskolas klasēm tiek piedāvātas Tiesnešu stundas – Augstākās tiesas departamentu tiesnešu vadītas lekcijas tiesību zinību pamatos.

Tiesību zinību stundā tiesnesis skolēnus iepazīstina ar:

 • Latvijas tiesību un tiesu sistēmu;
 • Augstākās tiesas vietu un lomu šajā sistēmā;
 • tiesību veidiem – civiltiesībām, krimināltiesībām, administratīvajām tiesībām – un atšķirībām šo lietu izskatīšanā tiesā;
 • tiesu sistēmai piederīgajām profesijām;
 • tiesneša amatu un tiesneša darbu;
 • skolēnu tiesībām un pienākumiem;
 • citiem skolēnus interesējošiem jautājumiem.

Skolēniem ir iespēja saņemt atbildes uz visdažādākajiem ar tiesneša darbu saistītiem jautājumiem. Tiesnešu stundas notiek īstā tiesas zālē un tās vada tiesnesis tiesneša amata tērpā – tā visuzskatāmāk var iepazīties ar tiesas procesu.

Tiesnešu stundas Augstākajā tiesā organizētas ne tikai skolēnu klasēm, bet arī sociālo zinību skolotājiem.

Par Senatoru stundām vairāk lasiet:

Skolēni aktīvi piedalās tiesību zinību stundās Augstākajā tiesā (28.02.2019.)

Augstākajā tiesā mācās gan skolēni, gan skolotāji (11.10.2013.)

Augstākās tiesa – atvērta sadarbībai ar studentiem un skolēniem (Augstākās tiesas biļetens Nr.3/2011 – 71.-72.lpp)

Sociālo zinību skolotāji pilnveido zināšanas Augstākajā tiesā (26.10.2010.)

Skolēni ierodas uz tiesību zinību stundām Augstākajā tiesā (19.02.2010.)

 

Ēnu diena

 

 • Augstākās tiesas piedāvātās vakances ēnu dienai meklēt www.enudiena.lv.

Augstākā tiesa atbalsta Ēnu dienu – pasaulē populāru skolēnu karjeras izglītības pasākumu, ko Latvijā rīko organizācija Junior Achievement - Latvia.

Ļaujot ieskatīties Augstākās tiesas tiesnešu un tiesas darbinieku darba ikdienā, Augstākā tiesa palīdz paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par to nākotnes profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.

Aicinājumu būt par „ēnām” Augstākās tiesas tiesnešiem, tiesnešu palīgiem vai citiem darbiniekiem saņem tie vidusskolēni, kuru pamatojumos ir jūtama patiesa interese nākotni saistīt ar jurista un tiesneša profesiju.

Par Ēnu dienu Augstākajā tiesā vairāk lasiet:

Ēnu dienā skolēni iepazīst Augstākās tiesas darba ikdienu un senatoru darbu (13.02.2019.)

Ēnu dienā skolēni ar tiesas procesa izspēli iepazīst tiesneša darbu (14.02.2018.)

Ēnu dienā skolēni iepazīst Augstākās tiesas tiesneša darbu (15.02.2017.)

Skolēni iepazīstas ar Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku darbu (10.02.2016.)

Skolēni iepazīstas ar Augstākās tiesas tiesnešu un darbinieku darbu (11.02.2015.)

 

Karjeras nedēļa

 

 • Karjeras dienas laiks un programma jāsaskaņo Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211, e-pasts baiba.kataja@at.gov.lv.

Augstākā tiesa atbalsta skolas arī Karjeras nedēļā. Skolēni, kam interesē jurista profesija un tiesneša amats, var apmeklēt Augstāko tiesu un tikties ar tiesnešiem un tiesas darbiniekiem, noklausīties tiesību pamatu stundu, doties ekskursijā uz tiesas muzeju un pa Tiesu pili.

Par Karjeras nedēļas pasākumiem Augstākajā tiesā vairāk lasiet:

Karjeras nedēļā skolēni iepazīstas ar tiesneša darbu (07.10.2015.)

Karjeras nedēļā tiesneši stāsta skolēniem par savu darbu (20.10.2014.)