Tiesnešu stundas

Drukas versija

Papildus ekskursijai Augstākajā tiesā vidusskolas klasēm tiek piedāvātas Tiesnešu stundas – Augstākās tiesas departamentu tiesnešu vadītas lekcijas tiesību zinību pamatos.

Tās laikā tiesnesis skolēnus iepazīstina ar:

  • Latvijas tiesību un tiesu sistēmu;
  • Augstākās tiesas vietu un lomu šajā sistēmā;
  • tiesību veidiem – civiltiesībām, krimināltiesībām, administratīvajām tiesībām – un atšķirībām šo lietu izskatīšanā tiesā;
  • tiesu sistēmai piederīgajām profesijām;
  • tiesneša amatu un tiesneša darbu;
  • skolēnu tiesībām un pienākumiem;
  • citiem skolēnus interesējošiem jautājumiem.

Skolēniem ir iespēja saņemt atbildes uz visdažādākajiem ar tiesneša darbu saistītiem jautājumiem. Tiesnešu stundas notiek īstā tiesas zālē un tās vada tiesnesis tiesneša amata tērpā – tā visuzskatāmāk var iepazīties ar tiesas procesu.

Tiesnešu stundas Augstākajā tiesā organizētas ne tikai skolēnu klasēm, bet arī sociālo zinību skolotājiem.

Tiesnešu stundas jāpiesaka, laiks un programma jāsaskaņo Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211, e-pasts baiba.kataja@at.gov.lv.

 

Par Senatoru stundām vairāk lasiet:

Augstākajā tiesā mācās gan skolēni, gan skolotāji (11.10.2013.)

Augstākās tiesa – atvērta sadarbībai ar studentiem un skolēniem (Augstākās tiesas biļetens Nr.3/2011 – 71.-72.lpp)

Sociālo zinību skolotāji pilnveido zināšanas Augstākajā tiesā (26.10.2010.)

Skolēni ierodas uz tiesību zinību stundām Augstākajā tiesā (19.02.2010.)

Tiesību zinību stundas apmeklējuši vairāk kā 700 skolēnu (08.05.2009.)

Senatori vada tiesību zinību stundas skolēniem (05.03.2009.)