Pirmkursnieku dienas

Drukas versija

Lai paplašinātu studentu – topošo juristu izpratni un interesi par Latvijas tiesu sistēmu un ļautu ieskatīties vienā no interesantākajām un vienlaikus smagākajām juridiskajām profesijām – tiesneša amatā, Augstākā tiesa kopš 2009. gada rīko Pirmkursnieku dienas Augstākajā tiesā.

Uz Augstāko tiesu tiek aicinātas augstskolu Juridisko fakultāšu un tiesību zinātņu programmu pirmo kursu studentu grupas – gan bakalauri, gan maģistri.

Studentiem ir iespēja tikties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču, kā arī doties ekskursijā pa Tiesu pili, ieskatīties tiesu zālēs un apmeklēt Augstākās tiesas muzeju.

Astoņu gadu laikā Pirmkursnieku dienās Augstāko tiesu apmeklējuši aptuveni 2550 studenti no 12 augstskolām un koledžām - Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes, Biznesa augstskolas Turība, Rīgas Juridiskās augstskolas, Rēzeknes Augstskolas, Daugavpils Universitātes, BaltijasStarptautiskās akadēmijas, Ekonomikas augstskolas, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas un arī no Juridiskās koledžas, Biznesa koledžas un Alberta koledžas.

Augstākā tiesa atbalsta arī citus ausgstkolu juridisko fakultāšu pasākumus. Topošie un esošie studenti Augstāko tiesu apmeklējuši arī Jauno juristu universitātes nodarbībās, Studentu karjeras dienās, Senāta zālē notiek tiesas procesu izspēļu fināls. 

Studentu grupām jāpiesakās un tikšanās laiks jāsaskaņo Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211, e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv. 

 

Par Pirmkursnieku dienām vairāk lasiet:

Pirmkursnieku dienās Augstāko tiesu apmeklējuši vairāk nekā 200 studenti (21.12.2016.)

Pirmkursnieku dienās Augstāko tiesu apmeklējuši 500 studenti un skolēni (10.12.2014)

Pirmkursnieku dienās Augstāko tiesu apmeklējuši vairāk nekā 400 studenti un skolēni (17.12.2013.)

Augstākās tiesa – atvērta sadarbībai ar studentiem un skolēniem (Augstākās tiesas biļetens Nr.3/2011 – 71.-72.lpp)

Pirmkursnieku dienās Augstāko tiesu apmeklējuši aptuveni 350 studenti (19.12.2012.)

Pirmkursnieku dienās Augstāko tiesu apmeklējuši aptuveni 350 studenti (18.12.2010.)

Topošie juristi tiekas ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju (22.09.2009.)

 

Par citiem studentu pasākumiem vairāk lasiet:

"Turības" un Latvijas Universitātes Vasaras skolu studenti apmeklē Augstāko tiesu (09.08.2017.) 

Jauno juristu universitātes skolēni iepazīst Augstāko tiesu (31.10.2016.)

Ar finālspēli Senāta zālē studenti noslēdz tiesas procesa izspēli krimināltiesībās (21.04.2016.)

Pirmā karjeras diena Augstākajā tiesā (19.02.2016.)

Tiesas procesa izspēles civiltiesībās fināls Augstākajā tiesā (04.06.2013.)