Iepirkumi 2015. gadā

Drukas versija
Datortīkla pretielaušanās sistēmas ieviešana
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2015/8
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 05. novembris, 2015
Iepirkuma priekšmets

Datortīkla pretielaušanās sistēmas ieviešana

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Pāvels Veļeckis, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs, tālrunis 67020305, e-pasts: pavels.veleckis@at.gov.lv.

Lēmums

Atzīt par uzvarētāju SIA „IPRO”, reģistrācijas Nr. 40003521916, adrese: Gunāra Astras ielā 8B, Rīgā, LV-1082.

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Mēbeļu piegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2015/7
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 20. oktobris, 2015
Iepirkuma priekšmets

Mēbeļu piegāde

Iepirkuma noteikumi

2. pielikums

Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr.AT2015/7 SIA „ ALB”, reģistrācijas Nr. 44102015357, adrese: Parka iela 3, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126.

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Iekštelpu kosmētiskais remonts
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2015/6
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 22. septembris, 2015
Iepirkuma priekšmets

Iekštelpu kosmētiskais remonts

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt par uzvarētāju  iepirkumā Nr.AT2015/6 SIA „APC birojs”, reģistrācijas Nr. 40003710098, adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004.

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Tulkošanas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2015/5
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 05. augusts, 2015
Iepirkuma priekšmets

Tulkošanas pakalpojumi

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs, tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv

Lēmums

Lēmums: Atzīt par uzvarētāju  SIA „ Skrivanek Baltic”, reģistrācijas Nr. 40003626172, adrese: Lāčplēša iela 87C, Rīga, LV-1011.

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Iekštelpu kosmētiskais remonts
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2015/4
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 27. aprīlis, 2015
Iepirkuma priekšmets

Iekštelpu kosmētiskais remonts

Iepirkuma noteikumi

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 01. janvāris, 1970 03:00
Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt par uzvarētāju  iepirkumā Nr.AT2015/4 SIA „APC birojs”, reģistrācijas Nr. 40003710098, adrese: Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004.

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Skaņas ierakstu sistēmas ierīkošana tiesas sēžu zālēs
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2015/3
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 14. aprīlis, 2015
Iepirkuma priekšmets

Skaņas ierakstu sistēmas ierīkošana tiesas sēžu zālēs

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Pāvels Veļeckis, Augstākās tiesas Administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājs, tālrunis: 67020305, e-pasts: pavels.veleckis@at.gov.lv;

Jēkabs Lācis, Augstākās tiesas Administrācijas Informācijas tehnoloģiju nodaļas informācijas tehnoloģiju speciālists, tālrunis: 67020307, e-pasts: jekabs.lacis@at.gov.lv.

Lēmums

Atzīt par uzvarētāju SIA “Lattelecom”, reģistrācijas Nr. 40003052786, juridiskā adrese: Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2015/2
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 25. marts, 2015
Iepirkuma priekšmets

Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

 

Lēmums

Atzīt par uzvarētāju SIA “LDM”, reģistrācijas Nr. 43603062633, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2015/2 „Logu un palodžu nomaiņa ar pilnu apdari”.

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums

Telpu uzkopšanas pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs AT 2015/1
Paziņojuma par plānoto līgumu publicēšanas datums 05. marts, 2015
Iepirkuma priekšmets

Telpu uzkopšanas pakalpojumi

Iepirkuma noteikumi

Kontaktpersona

Uldis Čuma-Zvirbulis, Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas vadītājs  tālr. 67020307, e-pasts uldis.zvirbulis@at.gov.lv

Viesturs Keisels, Augstākās tiesas Administrācijas Finanšu un saimniecības nodaļas speciālists, tālrunis 67020304, e-pasts: viesturs.keisels@at.gov.lv

Lēmums

Atzīt SIA „MAX SHINE”, reģ. Nr. 40003966464, par uzvarētāju iepirkumā Nr. AT 2015/1 „Telpu uzkopšanas pakalpojumi”.
SIA „MAX SHINE” piedāvājums tika izvēlēts kā piedāvājums ar viszemāko kopējo cenu, kas atbilst visām iepirkuma noteikumu prasībām.

Uzvarētāja noteikšana

Noslēgtais līgums