Par notikumiem

Drukas versija
20. marts, 2018

AUGSTĀKĀ TIESA NORAIDA PĀRMETUMUS PAR SATVERSMES TIESAS SPRIEDUMA NEIEVĒROŠANU

Pirmdien, 19.martā, Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneši apsprieda  publiskajā telpā pausto viedokli par Satversmes tiesas 2017.gada 8.marta sprieduma neievērošanu civillietas Nr.SKC-284/2017 (C04281907) izspriešanā. Šajā lietā spriedums tika pasludināts pagājušā gada 28.decembrī. Civillietu departamenta tiesneši atzina, ka kritiskais viedoklis izteikts, neņemot vērā Satversmes tiesā un Augstākās tiesas Civillietu departamentā izspriesto lietu atšķirīgos faktiskos un tiesiskos apstākļus. Līdz ar to pārmetumi par Satversmes tiesas sprieduma neievērošanu noraidāmi kā nepamatoti.
19. marts, 2018

GODA TIESNESIS KALVIS TORGĀNS SAŅEMS LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS LIELO MEDAĻU

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts, uzklausot Akadēmijas Prezidija izvirzīto kandidātu raksturojumus, Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielo medaļu šogad nolēma piešķirt Zinātņu akadēmijas akadēmiķiem Vijai Klušai un Kalvim Torgānam. Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns Lielo medaļu saņems par modernas civiltiesību skolas iedibināšanu tiesību zinātnē Latvijā un nozīmīgu ieguldījumu teorētisko atziņu ieviešanā praksē.
16. marts, 2018

SARUNU PAR LATVIJAS VALSTISKUMU PIRMAIS VIESIS VĒSTURNIEKS VALTERS ŠČERBINSKIS

Vēstures zinātņu doktors, Latvijas tiesnešu, advokātu un notāru biogrāfisko vārdnīcu autors Valters Ščerbinskis 16.martā bija pirmais Augstākās tiesas viesis sarunu ciklā par Latvijas valstiskumu. Vēsturnieks runāja par Latvijas valstiskumu  vēstures līkločos. Valters Ščerbinskis klausītājus iepazīstināja arī ar topošo Latvijas nacionālo enciklopēdiju, kurai viņš ir galvenais redaktors.
16. marts, 2018

PĒTĪJUMS PAR TIESU PRAKSI LIETĀS, KURĀS NOZIEDZĪGA NODARĪJUMA SASTĀVA PAZĪME IR BŪTISKS KAITĒJUMS

Latvijas Universitāte pēc Augstākās tiesas pasūtījuma organizējusi tiesu prakses pētījumu „Tiesu prakse lietās, kurās noziedzīga nodarījuma sastāva pazīme ir būtisks kaitējums”. Pētījumā, ko izstrādāja  tiesību zinātņu doktore docente Diāna Hamkova, aptverti gan krimināltiesību teorijas, gan tiesu prakses jautājumi.
15. marts, 2018

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM ADVOKĀTA ZVĒRESTU

Ceturtdien, 15.martā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemtā advokāta Jāņa Kubiļa zvērestu. Jānis Kubilis līdz šim bija zvērināta advokāta palīgs. Viņam ir tiesību zinātņu doktora grāds.
12. marts, 2018

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEDALĀS EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS UN AUGSTĀKO TIESU PRIEKŠSĒDĒTĀJU TĪKLA KOPĪGĀ SANĀKSMĒ

Pirmdien, 12.martā, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs piedalās Eiropas Savienības Tiesas un Eiropas Savienības valstu Augstāko tiesu priekšsēdētāju tīkla kopīgajā sanāksmē Luksemburgā. Sanāksmes pirmā darba sesija būs veltīta Eiropas Savienības tiesu tīkla tīmekļvietnes prezentācijai un pirmajam novērtējumam. Eiropas Savienības tiesu tīkls (Judicial Network of the European Union – JNEU) sākts veidot pagājušajā gadā pēc Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāja un dalībvalstu konstitucionālo un augstāko tiesu priekšsēdētāju ierosmes. 
9. marts, 2018

AICINA UZ LĪDSAS UNIVERSITĀTES PROFESORA VIESLEKCIJU PAR KONKURENCES TIESĪBU KRIMINALIZĀCIJU

23.martā plkst.10.00 Latviešu biedrības nama Zelta zālē ar vieslekciju par konkurences tiesību pārkāpumu kriminalizāciju uzstāsies Līdsas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesību pētniecības centra direktora vietnieks, Līdsas universitātes konkurences tiesību un krimināltiesību profesors Pīters Vīlens (Peter Whelan).
1. marts, 2018

CIVILPROCESA LIKUMĀ NO 1.MARTA: DROŠĪBAS NAUDA PAR BLAKUS SŪDZĪBU 70 EURO, BLAKUS SŪDZĪBAS SATURS UN CITI GROZĪJUMI

Šodien, 1.martā, saskaņā ar Civilprocesa likuma pārejas noteikumiem stājas spēkā vairāki nozīmīgi minētā likuma grozījumi, kurus Saeima pieņēma 2017.gada 14.decembrī. Atsevišķi likuma grozījumi tieši ietekmē tiesvedību Augstākajā tiesā.
28. februāris, 2018

AUGSTĀKO TIESU APMEKLĒ TIESĪBU ZINĀTŅU STUDENTI UN PASNIEDZĒJI NO NĪDERLANDES

28. februārī Augstāko tiesu apmeklēja 58 tiesību zinātņu studenti un pasniedzēji no Nīderlandes, kas ieradušies Latvijā Utrehtas Lietišķo zinātņu universitātes organizētā mācību vizītē.
24. februāris, 2018

LIETU UZKRĀJUMA SAMAZINĀŠANA UN JUDIKATŪRAS VEIDOŠANA – AUGSTĀKĀS TIESAS PRIORITĀTES AIZVADĪTAJĀ GADĀ

Lietu izskatīšanas pozitīvais koeficients un respektējama judikatūra ir Augstākās tiesas aizvadītā gada atzīstami rezultāti – pēc departamentu priekšsēdētāju un citu struktūrvienību vadītāju ziņojumu uzklausīšanas gada atskaites plēnumā 23.februārī rezumēja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs.