Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā no 16.janvāra tiesneša pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Ieva Višķere.

Ieva Višķere atsaucās Augstākās tiesas izsludinātajai iespējai pieteikties uz Administratīvo lietu departamenta tiesneša aizstāšanu pagaidu prombūtnē. Administratīvo lietu departaments atbalstīja tiesneses kandidatūru, pozitīvu atzinumu deva arī Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

Ieva Višķere Latvijas Universitātē ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu. Tiesnese ir kopš 2010.gada, kad uzsāka darbu Administratīvajā rajona tiesā. Kopš 2015.gada pilda Administratīvās apgabaltiesas tiesneša pienākumus, 2016.gadā iecelta Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amatā.

Arī pirms tam tiesneses profesionālā darbība bijusi saistīta ar administratīvā procesa jautājumiem un administratīvo tiesu darbu. 2006.–2010.gadā viņa bija Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas konsultante administratīvajās lietās. Paralēli tam arī Tieslietu ministrijas valsts sekretāra padomniece (vēlāk – konsultante) juridiskajos jautājumos, vadīja Administratīvā procesa likuma grozījumu izstrādes darba grupu.

Nepieciešamība aizstāt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesi radusies tādēļ, ka tiesnese Dace Mita atrodas pagaidu prombūtnē.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 79.pantu Augstākās tiesas tiesneša vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīva atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt šo tiesnesi apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211