Pēc Augstākās tiesas pasūtījuma Latvijas Universitāte organizēja pētījumu par tiesu praksi sodu noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem, sodu saskaitīšanā un aizstāšanā (Krimināllikuma 50., 51. un 52.pants).

Pētījumu sagatavoja Juridiskās fakultātes profesore juridisko zinātņu doktore Valentija Liholaja. Pētījuma izstrādei izmantoti 100 tiesu nolēmumi.

Tiesu prakses apkopojums 2016.gada nogalē apspriests Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta tiesnešu sapulcē, tam pievienojot kopsavilkumu.

Departaments norāda, ka, nosakot sodu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, vispārējos gadījumos vajadzētu piemērot sodu daļēju saskaitīšanu. Savukārt galīgā soda noteikšana, ietverot vieglāko sodu smagākajā, kā arī pilnīgi saskaitot piespriestos sodus, var tikt piemērota īpašos gadījumos. Lemjot par galīgā soda noteikšanu par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, vispārējos gadījumos vieglākā soda ietveršanu smagākajā nevajadzētu piemērot gadījumos, ja to nosaka par reālu noziedzīgu nodarījumu kopību, ko veido smagi vai sevišķi smagi noziegumi, vai arī trīs un vairāk noziedzīgi nodarījumi.

Lai novērstu konstatētās kļūdas, nodrošinātu pareizu un vienveidīgu tiesību normu piemērošanu, apkopojumam pievienoti arī secinājumi un rekomendācijas. Šīs rekomendācijas papildina Latvijas Republikas Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu 2008.gada 1.jūlija kopsapulces lēmumā paustās atziņas.

Apkopojums kalpo kā ilustratīvs materiāls Krimināllietu departamenta atziņām un domāts tiesas spriešanas kvalitātes uzlabošanai.

Apkopojums "Tiesu prakse sodu noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem, sodu saskaitīšanā un aizstāšanā (Krimināllikuma 50., 51., 52.pants)" pieejams Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā Judikatūra/ Tiesu prakses apkopojumi/ Krimināltiesības

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211