Pret iedzīvotāju skaitu procentuāli liels sūdzību skaits Eiropas Cilvēktiesību tiesā (ECT) neliecina vienīgi tikai par nacionālo tiesu darba kvalitātes problēmām. Problēma ir arī mehānismu trūkumā savlaicīgas un taisnīgas tiesas pieejamības nodrošināšanā – tiekoties ar Augstākās tiesas tiesnešiem, vērtēja ECT pirmais viceprezidents Žozefs Kazadevāls.

Attiecībā uz Latviju ECT tiesnešu ieteikums bija izvērtēt iespējas palielināt Satversmes tiesas pilnvaras un kompetenci attiecībā uz cilvēktiesību jautājumiem, savukārt Augstākajā tiesā noteikt skaidrus un pamatotus kasācijas instances pieejamības ierobežojuma kritērijus un mehānismus. Valstij kopumā jāanalizē, par kādām noteiktām cilvēktiesību problēmām ir sūdzības ECT, un jārisina šīs problēmas nacionālā līmenī.

Laikā no 4. līdz 7. jūlijam vizītē Latvijā uzturējās ECT tiesnešu delegācija, kas 5. jūlijā tikās ar Satversmes tiesas un Augstākās tiesas tiesnešiem. Tikšanos ar augstākās instances un konstitucionālās tiesas tiesnešiem ECT tiesneši vērtēja kā ļoti svarīgu, jo tiesām ir kopīgs mērķis aizsargāt cilvēktiesības, un labākais veids ir šīs problēmas risināt nacionālā līmenī, savukārt ECT vajadzētu būt pēdējai iespējai, kur vērsties.

ECT tiesnešu delegācijas sastāvā bija no Andoras ievēlētais ECT pirmais viceprezidents un ECT 3. palātas prezidents Žozefs Kazadevāls(Josep Casadevall), no Latvijas ievēlētā ECT 4. palātas prezidente Ineta Ziemele, no Islandes ievēlētais ECT 4. palātas viceprezidents Tours Bjergvinsons (Thór Björgvinsson) un no Gruzijas ievēlētā ECT 3. palātas tiesnese Nona Cocorija (Nona Tsotsoria).

ECT tiesnešu vizīti Latvijā organizēja Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās birojs.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211