Otrdien, 6. jūnijā, Tiesnešu mācību centra organizētajā starptautiskajā pieredzes apmaiņas vizītē Augstāko tiesu apmeklēja 16 dalībnieki no dažādām Eiropas Savienības valstīm, tostarp 9 vispārējās jurisdikcijas tiesneši, 2 administratīvie tiesneši un 5 prokurori.

Šāda mācību vizīte tiek organizēta katru gadu Eiropas Tiesnešu tālākizglītības tīkla (EJTN) apmaiņas programmas ietvaros. Projektā tiek organizētas pieredzes apmaiņas vizītes, kuru mērķis ir veicināt savstarpēju juridisko prakšu atzīšanu, lai veidotu vienotu Eiropas tiesību telpu.

Ar Augstākās tiesas struktūru un darbības tendencēm viesus iepazīstināja Administratīvo lietu departamenta tiesnese un Tiesnešu ētikas komisijas priekšsēdētāja Anita Kovaļevska, sniedzot informāciju par Augstākās tiesas departamentu darbu, Tiesnešu ētikas komisijas funkcijām, kā arī atbildot uz interesējošiem jautājumiem.  

Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča sniedza visaptverošu informāciju par Tieslietu padomes darbu, tās izveidi un funkcijām.

Vizītes noslēgumā ārvalstu kolēģi apskatīja Augstākās tiesas telpas, apmeklēja muzeju un guva ieskatu Augstākās tiesas izveidē un Latvijas tiesu sistēmas attīstībā.  

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396