2017.gada 21.aprīlī Latvijas Universitātes Lielajā aulā notiks Augstākās tiesas vadītā projekta „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” noslēguma konference.

Konferencē tiks prezentēti projekta rezultāti par to, kā uzlabot un padarīt efektīvāku Augstāko tiesu darbu četrās jomās – kā saīsināt lietu izskatīšanas termiņus, kā tiesu lietu izskatīšanā izmantot zinātniski analītisko nodaļu potenciālu, kā nodrošināt labāku tiesas komunikāciju un visbeidzot – kā aktīvāk darboties Tieslietu padomēs.

Konferences plenārsēdē projekta rezultātus prezentēs Antverpenes un Ļubļanas universitāšu pētnieki, tostarp profesore Patrīcija Popeljē un profesors Grega Strbans. Kā īpašie viesi priekšlasījumu sniegs Igaunijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs, Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas prezidents Prīts Pikamē, Valsts prezidenta Tiesiskās vides pilnveides komisijas priekšsēdētājs Aivars Endziņš un pārstāvis no Eiropas Tieslietu padomju asociācijas. Plenārsēdes laikā tiks oficiāli atvērta un prezentēta “Rokasgrāmata Augstāko tiesu darba organizācijā”. Rokasgrāmatā būs apkopota ES dalībvalstu Augstāko tiesu darba organizēšanas labā prakse, iekļauti praktiski piemēri un ieteikumi.

Pēcpusdienā konferences darbs noritēs divās paralēlās sekcijās. Sekciju “Augstāko tiesu darba organizācija un zinātniski analītisko nodaļu loma” vadīs profesore Kristīne Strada-Rozenberga, bet sekciju “Augstāko tiesu komunikācija un loma Tieslietu padomju darbā” – Valsts prezidenta padomnieks, LU Juridiskās fakultātes pasniedzējs Jānis Pleps. Ar referātiem uzstāsies Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, Čehijas Augstākās Administratīvās tiesas tiesnesis, atzīts tiesību zinātnieks Zdeneks Kūns, Slovēnijas Augstākās tiesas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Gregors Strojins un citi. Konferences apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties diskusijās un uzdot jautājumus gan referentiem, gan “Rokasgrāmatas Augstāko tiesu darba organizācijā” autoriem.

Konferences darba valoda būs angļu, tiks nodrošināts sinhronais tulkojums latviešu valodā.

Visiem dalībniekiem būs pieejama kafijas pauze un izdales materiāli.

Konferencē aicināti piedalīties tiesneši, tiesu darbinieki, advokāti, juristi, studenti, augstskolu mācībspēki, žurnālisti un citi interesenti. Konference ir bezmaksas, tai jāpiesakās līdz 14.aprīlim.

Projekts „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” Latvijas Republikas Augstākās tiesas vadībā tiek īstenots kopš 2016.gada jūnija, un tas jau guvis pozitīvas atsauksmes un vērtējumu gan no Eiropas Savienības Tiesas priekšsēdētāja, gan no Eiropas Komisijas.

 

Konferences programma

Pieteikšanās

Vairāk par projektu

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211