Augstākās tiesas 2017.–2019.gada stratēģijā izvirzīti divi prioritārie uzdevumi: efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana un Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana. Šie uzdevumi ir praktiski “mūžīgi” – tā ir Augstākās tiesas būtība – stiprināt demokrātiski tiesisko sistēmu, nodrošinot taisnīgu tiesu. Taisnīga tiesa – tas ir taisnīgs spriedums un savlaicīgs process. Tas bija vadmotīvs Augstākās tiesas konferencei “Kasācijas tiesvedības efektivitāte: problēmas un risinājumi” 18.septembrī.  

Konferencē klātesošos uzrunāja pirmais atjaunotās Latvijas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gvido Zemrībo, atgādinot par likuma “Par tiesu varu” radīšanas pamatojumu un kasācijas instances atjaunošanas mērķiem.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs norādīja, ka šobrīd no tiesām visvairāk tiek gaidīta darba efektivitāte, taču Augstākajai tiesai to nevar mērīt tikai lietu termiņos. Būtiska nozīme ir Augstākās tiesas nolēmumu argumentācijai un motivācijai, un tam tiesnešiem ir nepieciešams laiks. Kasācijas instances darba efektivizēšanas mērķis ir ne tikai lietu termiņu samazināšana, bet arī tiesnešu slodzes mazināšana.

Uzklausot ārvalstu ekspertus – Ungārijas Zinātņu akadēmijas Sociālo zinātņu centra tiesību zinātņu institūta pētnieku, Debrecen Universitātes (Ungārija) asociēto profesoru Máthyás Bencze un Lietuvas Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētāju Sigita Rudėnaitė, konferencē tika diskutēts par kasācijas instances lomu un uzdevumiem, kā arī par kasācijas instances nolēmuma argumentāciju.  

Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumu atziņas, kas būtiskas kasācijas instances darbībā, pārrunāja Latvijas pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Kristīne Līce, norādot arī uz iespējamiem problemātiskiem aspektiem tiesību aizsardzībā un tiesu funkcionēšanā Latvijā.

Atsevišķa konferences sadaļa bija veltīta juridisko zinātņu doktora Latvijas Universitātes docētāja Jāņa  Plepa veiktajai kasācijas instances nolēmumu argumentācijas analīzei. Prezentāciju papildināja arī tiesnešu viedokļi par argumentāciju Latvijas Senāta pagājušā gadsimta 30.gadu nolēmumos un koleģiāla dažādu departamentu nolēmumu apspriešana.

Pēdējā konferences daļā turpinājās diskusija par kasācijas instances būtību un turpmākajiem darbības pilnveidošanas un efektivitātes palielināšanas iespējamiem risinājumiem.

Konferencē dzirdētais un izrunātais rosinās pārdomas, lai savu ikdienas darba procesu papildinātu ar vērtīgām atziņām.

Konference tika organizēta sadarbībā ar Tiesu administrāciju ESF projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros nolūkā komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai stiprināt Augstākās tiesas kasācijas instances efektivitāti: paaugstinot Augstākās tiesas personāla kompetences, efektivizējot procesuālo regulējumu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane