Lai satiktos ar kolēģiem no Administratīvo lietu departamenta un iepazītos ar Augstākās tiesas Administrācijas vadības pieredzi, ceturtdien, 28.aprīlī, Augstākajā tiesā viesojās Ukrainas Augstākās Administratīvās tiesas Administrācijas vadītājs Romāns Kadišovs.

Viesis tikās ar Augstākās tiesas Administrācijas vadītāju Sandru Lapiņu, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu un tiesnesi Jautrīti Briedi. Ar Augstākās tiesas darba organizāciju un tehnisko nodrošinājumu viesis iepazinās, ielūkojoties gan tiesas zālē, gan mācību telpā, lasītavā, tiesnešu un tiesnešu palīgu darba kabinetos, bet ieskatu tiesas vēsturē guva, apmeklējot Augstākās tiesas muzeju un vēsturiskās Senāta telpas.

Kaut arī Ukrainā šobrīd dzīvi, un tiesu darbu līdz ar to, sarežģī kara apstākļi, daudzas problēmas tiesām gan Ukrainā, gan Latvijā līdzīgas. Tādēļ pieredzes apmaiņa ir lietderīga. Latvijas Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta pārstāvji  Ukrainā viesojās pagājušā gada oktobrī, piedaloties starptautiskā konferenci, kas veltīta Ukrainas administratīvo tiesu desmitgadei.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211