Tradicionāli katru gadu Augstākās tiesas delegācija dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Eiropas Cilvēktiesību tiesu Strasbūrā, bet šogad pirmoreiz šāds brauciens notiek uz Starptautisko Krimināltiesu Hāgā.

Delegāciju, kas 23. aprīlī devusies uz Hāgu, vada Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs, delegācijas sastāvā Senāta Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Judikatūras nodaļas vadītājs Pāvels Gruziņš, Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa, Senāta kancelejas vadītāja Elīna Majore un Krimināllietu tiesu palātas tulce Jekaterina Čerņenko.

Augstākās tiesas delegācijai 24. aprīlī paredzēta tikšanās ar Starptautiskās Krimināltiesas priekšsēdētāju Sang-Hyan Song un tiesnesi Anitu Ušacku no Latvijas. Delegācija arī apmeklēs Starptautiskās Krimināltiesas prokuroru biroju, kā arī iepazīsies ar tiesas darba administrēšanu.

Bez tam Latvijas delegācija Hāgā šodien, 23. aprīlī, tiksies ar Latvijas vēstnieku Nīderlandē Māri Klišānu un kopā ar viņu apmeklēs Miera pili un tiksies ar Karnegi fonda ģenerāldirektoru Steven van Hoogstraten. Miera pilī ir izvietota ANO Starptautiskā tiesa un Hāgas arbitrāžas tiesa.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211