Augstākās tiesas mājaslapā Judikatūras sadaļā Judikatūras nolēmumu arhīvs Augstākās tiesas departamentu juridiski interesanti nolēmumi un nolēmumi ar judikatūras tēzēm sistematizēti jaunos klasifikatoros.

Iepazīstinām ar būtiskākajiem jauninājumiem.

 

  • Uzskatāmi nodalāmi nolēmumi ar judikatūras tēzēm

Klasifikatoros pievienoti divu veidu Augstākās tiesas nolēmumi:

1) judikatūras nolēmumi ar virsrakstu un judikatūras tēzi;

2) juridiski interesanti nolēmumi tikai ar virsrakstu.

Apzīmējums “Judikatūras nolēmums” (klasifikatoros apzīmēts ar īpašu simbolu) tiek lietots visiem Augstākās tiesas departamentu nolēmumiem, kuri pievienoti krājumam līdz 2016.gada 1.janvārim, kā arī nolēmumiem pēc 2016.gada 1.janvāra, ja tiem pievienots atbilstošs virsraksts un judikatūras tēze – nolēmumā paustā galvenā atziņa, kas nozīmīga tiesību vienotai izpratnei un piemērošanai.

Uzspiežot attiecīgo norādi virs nolēmumu saraksta, lietotājam ir iespēja izvēlēties, vai tiek atlasīti visi klasifikatoros iekļautie nolēmumi, vai tikai judikatūras nolēmumi.

Nolēmumu pievienošana Judikatūras nolēmumu arhīvā notiek sadarbojoties Judikatūras un zinātniski analītiskajai nodaļai un tiesnešiem: tiek izvēlēti būtiski nolēmumi; izmantojot konkrētajā nolēmumā paustās atziņas, izveidoti virsraksti un tēzes. Sadalījumu klasifikatoros iesaka Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļa.

 

  • Izvērstāki klasifikatori pēc lietu kategorijām

Katram Augstākās tiesas departamentam izveidots savs klasifikators pēc lietu kategorijām. Šajos klasifikatoros sistematizēti visi pievienotie nolēmumi kopš 2002.gada, sniedzot lietotājiem vispusīgu priekšstatu par Augstākās tiesas viedokli konkrētā tiesību jautājumā.

Ja konkrētais Augstākās tiesas nolēmums skar tiesību jautājumus, kas attiecas uz vairākām klasifikatora apakšsadaļām, nolēmums tiek pievienots katrā attiecināmajā klasifikatora apakšsadaļā.

Šajos klasifikatoros lietotājam iespējams izvēlēties, vai tiek rādīti visi nolēmumi, vai tikai judikatūras nolēmumi. Ja skata visus nolēmumus, tad tie būs redzami tikai ar virsrakstiem, bet ja izvēlas judikatūras nolēmumus, tad būs redzami tikai judikatūras nolēmumi ar konkrētajai klasifikatora sadaļai atbilstošo virsrakstu un tēzēm. Judikatūras nolēmumu atlase jāizdara šeit:

Nolēmumi šajā klasifikatorā attiecīgajās sadaļās sakārtoti pa gadiem, bet gada ietvaros – augošā secībā pēc lietu numuriem.

 

  • Visiem departamentiem kopīgs Tiesību aktu rādītājs

Tiesību aktu rādītājā sistematizēti Latvijas Republikas tiesību akti un starptautiskie tiesību akti, kuri izmantoti Augstākās tiesas nolēmumos.

Pie konkrētā normatīvā akta vai normas norādīts lietas numurs, kuras nolēmumā normatīvais akts izmantots, un pievienota arī saite ar konkrētā nolēmuma datni.

Tiesību aktu rādītājs ir kopīgs visiem trijiem Augstākās tiesas departamentiem – Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo lietu departamentam – un visiem gadiem.

Atverot likuma vai cita normatīvā akta konkrēto pantu, panta daļu vai punktu, nolēmumi izkārtojas pa departamentiem un pa gadiem, bet gada ietvaros – secīgi pēc lietu numuriem.

 

  • Jaunums – Citēto nolēmumu rādītājs

Pilnveidojot judikatūras klasifikatorus, ir izveidots jauns, iepriekš nebijis rādītājs – Citēto nolēmumu rādītājs. Tajā sistematizēti Augstākās tiesas nolēmumos izmantotie starptautisko tiesu, Satversmes tiesas un Augstākās tiesas nolēmumi.

Arī šis rādītājs kopīgs visiem trijiem Augstākās tiesas departamentiem – Civillietu, Krimināllietu un Administratīvo lietu departamentam – un visiem gadiem, sākot no 2016.gada.

 

  • Plašākas meklēšanas iespējas

Līdz ar jaunā nolēmumu meklēšanas moduļa ieviešanu nolēmumi Augstākās tiesas mājaslapā netiek atlasīti, ja meklē sākumlapā pieejamajā lapas meklēšanas rīkā. Nolēmumi ir jāmeklē meklētājā, kas atrodas Judikatūras nolēmumu arhīva sadaļas sākumā.

Šeit nolēmumus iespējams atlasīt pēc vairākiem kritērijiem:

  • pēc nolēmuma numura – var meklēt pēc lietas numura, kas piešķirts kopš pirmās instances, pēc Augstākās tiesas arhīva numura (SKC, SKK, SKA) vai pēc ECLI numura (šie numuri ir tikai kopš 2017.gada septembra);
  • pēc departamenta, nolēmuma datuma, vai nolēmums pieņemts paplašinātā sastāvā vai kopsēdē;
  • pēc nolēmuma veida – ne tikai tādiem veidiem kā spriedums un lēmums, bet arī lēmums par blakus sūdzību, rīcības sēdes lēmums un blakus lēmums;
  • pēc vārdiem virsrakstā vai tēzes tekstā.   

 

Nobeiguma piezīmes

Klasifikatoros publicētais nolēmumu krājums pastāvīgi tiek papildināts – regulāri tiek pievienoti jaunākie nolēmumi, kā arī pievienoti par juridiski vērtīgiem atzīti senāko gadu nolēmumi.

Lai atvieglotu nolēmumu meklēšanu, pēc nepieciešamības tiek pilnveidots arī nolēmumu sadalījums klasifikatoros.

Visbeidzot vēlreiz jāuzsver, ka Augstākās tiesas mājaslapas klasifikatoros pievienota tikai daļa no visiem departamentu nolēmumiem – tikai tādi, kam ir judikatūras nozīme vai kuri izraisa juridisku interesi. Visi Augstākās tiesas spriedumi un daļēji arī lēmumi, sākot no 2013.gada, anonimizētā veidā pieejami portālā www.manas.tiesas.lv

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211