Augstākās tiesas realizētā projekta “Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā” ietvaros no 15. līdz 17. februārim Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane, Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītājs Jānis Supe un Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja pienākumu izpildītāja Solvita Harbaceviča piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Spānijas Augstākajā tiesā. Vizītē piedalījās arī pārstāvji no Lietuvas un Ungārijas Augstākajām tiesām.

Vizītes mērķis bija apmainīties ar pieredzi divās jomās – tiesas zinātniski analītisko nodaļu un komunikāciju nodaļu darbā. Spānijas Augstākās tiesas darbinieki prezentēja savu nolēmumu datubāzi – tai ir gan publiski pieejamā daļa, gan slēgtā daļa, kas pieejama tikai tiesnešiem un tiesu darbiniekiem un ļauj ērti sekot līdzi dažādu kategoriju lietām un izskatīšanas rezultātiem visās instancēs. Ar savu pieredzi dalījās arī Ungārijas un Lietuvas Augstāko tiesu kolēģi, daudz tika diskutēts par nolēmumu anonimizāciju, kas šobrīd ir aktuāla tēma visās valstīs. Piemēram, Spānijā ir ieviesta datorprogramma, kas daļēji automatizē nolēmumu anonimizēšanas procesu.

Pieredzes apmaiņas vizītes dalībniekiem bija interesanti aplūkot Spānijas Augstāko tiesu, kur ir izveidota atsevišķa darba telpa žurnālistiem – žurnālistiem ir pieejami datori, printeri, kopētāji, kā arī iespēja nodrošināt tiešraides no tiesas telpām. Tāpat spāņi dalījās pieredzē par to, kā tiek gatavotas preses relīzes un kā tiesa komunikācija izmanto sociālos medijus. Ungārijas Augstākās tiesas pārstāvji iepazīstināja ar savu pieredzi videomateriālu kā komunikācijas rīku izmantošanā, bet kolēģi no Lietuvas Augstākās tiesas pastāstīja par to, kā tiesneši iesaistās tiesas komunikācijā, kā arī par krīzes komunikācijas vadības grupas darbu.

Pieredzes apmaiņas diskusijā pārrunāta arī Augstāko tiesu sadarbība ar Eiropas Savienības Tiesu, Eiropas Cilvēktiesību tiesu un valstu konstitucionālajām tiesām.

Projekta dalībniekus uzrunāja Eiropas Tieslietu padomju asociācijas prezidente Nurija Abada, iepazīstinot ar asociācijas darbības mērķiem un šīgada projektiem, kuru darba grupās strādā visu dalībvalstu pārstāvji. Latvijas Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča ar Eiropas Tieslietu padomju asociācijas prezidenti atsevišķā sarunā pārrunāja savstarpējās sadarbības jautājumus.

Projektu „Augstākās tiesas kā tiesību sistēmu efektivitātes garants Eiropas Savienībā”, ko finansē Eiropas Komisijas Tieslietu ģenerāldirektorāts, vada Latvijas Augstākā tiesa, tajā piedalās Lietuvas, Spānijas un Ungārijas Augstākās tiesas, kā arī Antverpenes (Beļģija) un Ļubļanas (Slovēnija) Universitātes. Projekts noslēgsies ar konferenci Latvijas Universitātē 21.aprīlī, Pieteikties konferencei – šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Jānis Supe, projekta vadītājs

 

 Šis dokuments neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Tajā paustais viedoklis un interpretācijas atspoguļo tikai tās autoru uzskatus. Eiropas Komisija nenes nekādu atbildību par šīs informācijas tālāku izmantošanu.