Piektdien, 3.martā, Augstākās tiesas plēnums jeb tiesnešu kopsapulce izvērtēs Augstākās tiesas darbu 2016.gadā. Augstākās tiesas plēnumā piedalīties aicināts ģenerālprokurors Ēriks Kalnmeiers un tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs.

Struktūrvienību darbu analizēs to vadītāji – Civillietu departamenta priekšsēdētāja Edīte Vernuša, Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe, Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un Administrācijas vadītāja Sandra Lapiņa.

Plēnums ziņojumu par Disciplinārtiesas darbu sniegs tās priekšsēdētājs Aigars Strupišs.

Aizvadītā gada izvērtējuma noslēgumā Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča kopsavilkums par Augstākās tiesas darbu 2016.gadā un uzdevumiem 2017.gadā.

Ar detalizētu statistikas pārskatu par tiesu lietu izskatīšanu Augstākajā tiesā 2016.gadā var iepazīties tiesas interneta mājaslapā www.at.gov.lv sadaļā Tiesvedība/ Statistika/2016.

Augstākās tiesas plēnuma darba kārtībā arī Disciplinārtiesas locekļa vēlēšanas. Jāievēl Disciplinārtiesas loceklis no Krimināllietu departamenta tiesnešu vidus, jo tiesnesei Ingunai Radzevičai beidzas pilnvaru termiņš šajā amatā.

Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas tiesneši, no katra departamenta pa diviem, kurus uz pieciem gadiem ievēlē Augstākās tiesas plēnums.

Plēnuma darba kārtības projektu skatiet šeit

Plēnums sāksies plkst.9.30 Augstākās tiesas 146.zālē. Plēnuma sēdes ir atklātas, mediju pārstāvji aicināti būt klāt Augstākās tiesas tiesnešu kopsapulcē. Caurlaides žurnālistiem jāpiesaka Komunikācijas nodaļā, tālrunis 67020396, 28652211.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211