Ceturtdien, 26.janvārī, Augstākajā tiesā notika notāra zvēresta ceremonija, kurā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs pieņēma jaunās notāres Ievas Krūmiņas zvērestu.

Ieva Krūmiņa ir iecelta par zvērinātu notāri Zemgales apgabaltiesas darbības teritorijā Jelgavā.

Zvērināti notāri ir tiesu sistēmai piederīgas personas, kuras pastāv pie apgabaltiesām. Saskaņā ar Notariāta likumu zvērināts notārs iekļaujams zvērinātu notāru sarakstā un var sākt pildīt amata pienākumus tikai pēc tam, kad viņš apdrošinājis profesionālās darbības rezultātā iespējamā zaudējuma risku un devis Augstākās tiesas priekšsēdētājam zvērestu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211