27. aprīlī pēc Augstākās tiesas aicinājuma Ministru kabineta pārstāve starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Inga Reine tiksies ar Augstākās tiesas tiesnešiem.

Augstākā tiesa, iepazinusies ar Ministru kabineta 28. marta sēdē izskatīto Ārlietu ministrijas ziņojumu „Par Eiropas Cilvēktiesību tiesas izskatītajām lietām, kurās iesniedzēju sūdzību pamatā ir bijušas nacionālo tiesu darbības nepilnības”, nolēma nepastarpināti uzklausīt Ministru kabineta pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās Ingas Reines situācijas raksturojumu, un aicināja viņu uz tikšanos Augstākajā tiesā.

Paredzēts, ka ar Ministru kabineta pārstāvi starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās tiksies Augstākās tiesas tiesneši un tiesnešu palīgi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211