Par notikumiem

Drukas versija
15. februāris, 2013

Valsts prezidents sola atbalstu Augstākās tiesas priekšlikumiem tiesas darba efektivizēšanai

„Augstākās tiesas darbībai ir jābūt efektīvai, jo no tās ir atkarīgs ne tikai konkrēto lietu, bet arī valsts attīstības izaugsmes temps,” pēc tikšanās ar Augstākās tiesas vadību 15. februārī norādīja Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš.
14. februāris, 2013

Satversmes komentāru atvēršanas pasākumā Augstākajā tiesā piedalīsies Valsts prezidents

Latvijas Republikas Satversmes pieņemšanas 91. gadadienā, 2013. gada 15. februārī Augstākajā tiesā notiks unikāla izdevuma – „Latvijas Republikas Satversmes komentāri. VI nodaļa. Tiesa. VII nodaļa. Valsts kontrole” – atvēršanas svētki.
13. februāris, 2013

Augstāko tiesu apmeklēs Valsts prezidents

Lai iepazītos ar Augstākās tiesas darba aktualitātēm, piektdien, 15. februārī Augstāko tiesu apmeklēs Valsts prezidents Andris Bērziņš. Šī būs prezidenta pirmā vizīte Augstākajā tiesā.
13. februāris, 2013

Ēnu dienā skolēni iepazīst Augstākās tiesas tiesneša darbu

Trešdien, 13.februārī, Ēnu dienas ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja desmit vidusskolēni no Rīgas, Daugavpils, Valmieras, Cēsīm, Cesvaines, Kārsavas un Iecavas, iepazīstot Augstākās tiesas darba ikdienu un tiesneša darbu.
8. februāris, 2013

Aicina pieteikties izdevumam „Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta spriedumi un lēmumi 2011”

Augstākās tiesas Senāta judikatūras nozīmīgāko nolēmumu krājums nāca klajā 2012. gada nogalē. Nelielā tirāža ātri atrada ceļu pie lasītājiem, un šo grāmatu vairs nevar iegādāties, taču lasītāju interese par to joprojām ir.
8. februāris, 2013

Apgabaltiesas tiesnesis Donāns atsāk pildīt Augstākās tiesas tiesneša pienākumus

Tieslietu padome uzdevusi Zemgales apgabaltiesas tiesnesim Vilim Donānam pildīt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā, un 8. februārī tiesnesis atsāk savu pienākumu pildīšanu Augstākajā tiesā
1. februāris, 2013

Senāta Administratīvo lietu departaments rīko „teletiltu” ar administratīvajām tiesām

Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās un administratīvo tiesu darbības sākuma devīto gadadienu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 1. februārī atzīmēja ar „teletiltu” – videokonferences režīmā saslēdzoties ar Administratīvo apgabaltiesu un Administratīvo rajona tiesu.
25. janvāris, 2013

Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju arī turpmāk vadīs Gunārs Aigars

Jaunā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija, ko tiesneši ievēlēja pagājušajā gadā, pirmajā sēdē 25. janvārī par kolēģijas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru, kurš Tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju vada jau trīspadsmit gadus, bet par kolēģijas priekšsēdētāja vietnieku – Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas priekšsēdētāju Ervīnu Kušķi.
18. janvāris, 2013

Arodbiedrību savienība izdod grāmatu par Senāta tiesu praksi darba tiesībās

Grāmata „Tiesu prakses apkopojums darba tiesībās”, ko 18. janvārī atklāja Latvijas Brīvo arodbiedrību savienībā (LBAS), ir savdabīgs izdevums – vienkopus atrodams gan vēsturiskais atskats starpkaru Latvijas Senāta Civillietu departamenta praksē darba tiesībās, gan pēdējo gadu Augstākās tiesas Senāta prakse Darba likuma un citu likumu normu secībā.
17. janvāris, 2013

Augstākā tiesa aicina vidusskolēnus pieteikties Ēnu dienai

Augstākā tiesa arī šogad atbalsta Ēnu dienu – pasaulē populāru skolēnu karjeras izglītības pasākumu, 13. februārī aicinot vidusskolēnus būt par „ēnām” Augstākajā tiesā. Dodot iespēju ieskatīties Augstākās tiesas tiesnešu un tiesas darbinieku darba ikdienā, Augstākā tiesa palīdz paplašināt skolēnu redzesloku un izpratni par to nākotnes profesijā nepieciešamajām zināšanām un prasmēm.