Ceturtdien, 14. septembrī, Augstākajā tiesā viesojās Azerbaidžānas tieslietu ministrs Fikrats Mammadovs (Fikrat Mammadov), ministrijas amatpersonas un Azerbaidžānas vēstnieks Latvijā Džavanširs Ahundovs (Javanshir Akhundov). Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Solvita Harbaceviča pastāstīja viesiem par Augstākās tiesas un Tieslietu padomes darbu un funkcijām, Latvijā īstenoto tiesu reformu. Delegāciju pārstāvji pārrunāja līdzīgo un atšķirīgo abu valstu tiesu sistēmā. Īpašu interesi Azerbaidžānas pārstāvji izrādīja par jautājumiem, kas skar tiesnešu atlasi un novērtēšanu.

Vizītes noslēgumā viesiapskatīja Tiesu pils telpas – tiesas sēžu zāli un Augstākās tiesas muzeju.

Azerbaidžānas delegācija ieradusies darba vizītē Latvijā, lai stiprinātu abu valstu sadarbību tieslietu jomā. Vizītes laikā delegācija apmeklēja Tieslietu ministriju, kur abu valstu tieslietu ministri parakstīja  Saprašanās memorandu par sadarbību starp Latvijas un Azerbaidžānas Tieslietu ministrijām.

Azerbaidžānas pārstāvji apmeklēs arī Rīgas apgabaltiesu un Valsts probācijas dienestu.

Azerbaidžānas delegācijas vizīti Latvijā organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju.


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv