Civillietu departamenta pārstāvji 20.–22.septembrī pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja Zviedrijas Augstāko tiesu Stokholmā un Sodertornas tiesu, kas ir pirmās instances tiesa.

Vizītes mērķis bija gūt zināšanas par darba efektivitātes un kvalitātes uzlabošanas iespējām, un tā bija pirmā no divām departamenta pārstāvju pieredzes apmaiņas vizītēm, kas notiek Ziemeļvalstu Ministru padomes finansētās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Valsts administrācija” ietvaros rīkotajā projektā „Augstākās tiesas Civillietu departamenta darba efektivitātes un kvalitātes uzlabošanas iespējas”.

Zviedrijas Augstākajā tiesā Civillietu departamenta delegācija iepazinās ar Zviedrijas tiesu sistēmas uzbūvi un lietu izskatīšanas kārtību. Kopīgi apspriestas problēmas, ar kurām saskaras abu valstu tiesas, kā arī to iespējamie risinājumi, balstoties uz katras valsts pieredzi.

Savukārt Sodertornas tiesā delegācija iepazīstināta ar vairākiem darba kvalitātes un efektivitātes uzlabošanas pasākumiem, kurus ir īstenojusi šī tiesa, pamatojoties uz 2009.gadā veiktu pētījumu par sabiedrības uzticēšanos tiesai un to ietekmējošiem apstākļiem. Ņemot vērā pētījumā iegūtos rezultātus, Sodertornas tiesā tika veikti iespaidīgi pasākumi, lai uzlabotu tiesas saziņu ar lietas dalībniekiem un sabiedrību, padarītu tiesas nolēmumus skaidrākus un saprotamākus, kā arī veiktu efektīvāku komunikāciju ar medijiem.

Pieredzes apmaiņā Zviedrijā piedalījās Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Aigars Strupišs, zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis un tiesnešu palīgi Vadims Terentjevs, Liene Āķe, Madara Štorha, Adele Zalamane.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesneša palīdze Liene Āķe