Augstākās tiesas Senātā 30.septembrī tika sasaukta Disciplinārtiesa, lai pārbaudītu pilsētas tiesas tiesneses pārsūdzētā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegtā negatīvā atzinuma tiesiskumu.

Disciplinārtiesa atcēla Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesneses profesionālās darbības novērtējumam un nodeva jautājumu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijai atkārtotai izskatīšanai.

Pilns Disciplinārtiesas lēmums būs pieejams 28.oktobrī.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 48.1 pantu Augstākās tiesas Senātā izveidota Disciplinārtiesa, kas tiek sasaukta, lai izvērtētu pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskumu un pārbaudītu pārsūdzēto tiesnešu profesionālās darbības novērtēšanā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskumu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211