Ceturtdien, 19.janvārī, izvērtējot rajona tiesas tiesneses pārsūdzētā Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmuma tiesiskumu, Disciplinārtiesa atcēla Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu daļā un grozīja tiesnesei uzlikto disciplinārsodu, rājiena vietā uzliekot piezīmi.

Izskatot tiesas priekšsēdētājas ierosināto disciplinārlietu, Tiesnešu disciplinārkolēģija bija atzinusi, ka tiesnese četru lietu izskatīšanā nav pieņēmusi lēmumu likumā noteiktajos termiņos, un šos pārkāpumus Tiesnešu disciplinārkolēģija kvalificējusi kā tīšu likuma pārkāpumu lietu izskatīšanā. Savukārt vienā lietā lūguma neizlemšana, kad likums nenosaka termiņu, bija kvalificēta kā darba pienākumu nepildīšana. Par pārkāpumiem Tiesnešu disciplinārkolēģija tiesnesei bija uzlikusi disciplinārsodu – rājienu.

Iepazīstoties ar disciplinārlietas materiāliem, uzklausot tiesnesi, tiesu nama priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju un tieslietu ministra pilnvarotu pārstāvi, Disciplinārtiesa atcēla Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu daļā par divu lietu izskatīšanā pieļautu tīšu likuma pārkāpumu, jo atzina, ka šajās lietās likums nav ticis pārkāpts. Disciplinārlietu šajā daļā izbeidza.

Ņemot vērā, ka samazinājies pārkāpumu skaits, par ko tiesnese tiek saukta pie disciplināratbildības, kā arī to, ka esošie pārkāpumi nav radījuši nelabvēlīgas sekas lietu dalībniekiem, Disciplinārtiesa grozīja Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu daļā par uzlikto disciplinārsodu, uzliekot tiesnesei disciplinārsodu – piezīmi.

Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams.

Pilns lēmums būs pieejams 16.februārī, kad tas tiks publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākajā tiesā pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211