Disciplinārtiesa 2.martā, izvērtējot pilsētas tiesas tiesneses pārsūdzēto divu Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskumu, abus lēmumus atstāja negrozītus, bet tiesneses sūdzības noraidīja. Līdz ar to tiesnesei abās lietās paliek spēkā disciplinārsods – rājiens.

Vienā lietā tiesnese saukta pie disciplināratbildības par tīšu likuma pārkāpumu tiesas lietas izskatīšanā, otrā disciplinārlietā – par Latvijas Tiesnešu ētikas kodeksa normu rupju pārkāpumu.

Disciplinārtiesas lēmumi nav pārsūdzami.

Pilni Disciplinārtiesas lēmumi būs pieejami 24.martā un 31.martā, kad tie tiks arī  publicēti Augstākās tiesas mājaslapā.

Disciplinārtiesa tiek sasaukta Augstākajā tiesā pārsūdzēto Tiesnešu disciplinārkolēģijas lēmumu tiesiskuma izvērtēšanai, pārsūdzēto Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas sniegto negatīvo atzinumu tiesiskuma pārbaudīšanai, kā arī pārsūdzēto ģenerālprokurora lēmumu par disciplinārsodu piemērošanu izskatīšanai. Disciplinārtiesas sastāvā ir seši Augstākās tiesas departamentu tiesneši.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211