Ministru kabinets 29. augustā apstiprināja Mārtiņu Paparinski un Daci Mitu kā Latvijas ekspertus Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras valdē.

Starptautisko tiesību eksperts, zvērināts advokāts Mārtiņš Paparinskis ir apstiprināts kā valdes loceklis, bet Augstākās tiesas tiesnese Dace Mita kā valdes locekļa aizstājēja.

Valdes locekļi tiek iecelti uz pieciem gadiem. Mārtiņš Paparinskis aizstās Aneti Erdmani, bet Dace Mita – Solvitu Olsenu.

Konkursā uz Latvijas pārstāvju Pamattiesību aģentūras valdē bija pieteikušies deviņi kandidāti. Vērtējot kandidātus, vērā ņemtas pretendentu zināšanas pamattiesību un īpaši cilvēktiesību jomā, profesionālā pieredze jomās, kurās darbojās Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra, izpratne par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbu un situāciju Latvijā pamattiesību jomā, kā arī prasme formulēt un aizstāvēt savu viedokli un angļu un franču valodas zināšanas.

Pamattiesību aģentūra (The European Union Agency for Fundamental Rights – FRA) konsultē un sniedz atbalstu Eiropas Savienības iestādēm un dalībvalstu valdībām un institūcijām pamattiesību jautājumos par diskrimināciju, tiesu iestāžu pieejamību, rasismu un ksenofobiju, datu aizsardzību, cietušo tiesībām un bērnu tiesībām un citiem jautājumiem.

Pēc valdības rīkojuma apstiprināšanas tieslietu ministram jāinformē Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts par Latvijas ieceltajiem ekspertiem Pamattiesību aģentūras valdē.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211