Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane šodien pārstāv Augstāko tiesu sanāksmē Luksemburgā, kurā tiekas Eiropas Savienības augstāko tiesu, konstitucionālo tiesu un Eiropas Savienības Tiesas pārstāvji.

Eiropas Savienības Tiesas prezidents Koen Lenaert šī gada sākumā, tiekoties ar Eiropas Savienības augstāko tiesu priekšsēdētājiem, prezentēja Eiropas tiesu sadarbības tīkla projektu, kas dotu iespēju šī sadarbības tīkla dalībniecēm tiesām tieši sazināties un apmainīties ar dokumentiem kopīgā portālā.

Šīsdienas tikšanās laikā plānots tiesu pārstāvjus iepazīstināt ar sadarbības tīkla darbību praksē. Plānots, ka kopējā interneta portālā tiks publicēti visi Eiropas Savienības Tiesā saņemtie prejudiciālo nolēmumu lūgumi, kā arī tīkla dalībnieki varēs dalīties ar izstrādātajiem pētniecības dokumentiem.