Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētājs Zigmants Gencs sagatavojis grāmatu „Civillikuma komentāri. Otrā daļa. Mantojuma tiesības (655.-686. pants)”, ko izdevusi Tiesu namu aģentūra.

Grāmatā skaidroti likuma piemērošanas jautājumi, kas skar mantojuma atklāšanos, apsardzību, mantojuma prasību, mantojuma pieņemšanu un iegūšanu, līdzmantinieku savstarpējās attiecības un mantojuma dalīšanu, kā arī mantojuma tiesības izbeigšanos un zaudēšanu.

Komentāros plaši izmantoti tiesu prakses materiāli, Senāta judikatūra. Grāmatā dots ieskats arī citu valstu mantojuma tiesībās.

Grāmata ir vērtīgs papildinājums 1997. gadā izdotajiem Civillikuma komentāriem mantojuma tiesībās, ko bija sagatavojis Zigmants Gencs kopā ar senatoru Rolandu Krauzi.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211