11. maijā Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis tikās ar jaunajiem juristiem no Minhenes, kas gan studē tiesības, gan pastāvīgi strādā tieslietu institūcijās.

Tikšanās laikā Rihards Gulbis viesiem stāstīja par tiesu sistēmas struktūru un notikušo tiesu reformu, sniedzot detalizētāku informāciju par Augstāko tiesu, tās darbību, tiesnešu iecelšanas amatā kārtību, departamentu darbu. Kā arī pavēstīja par tiesas komunikācijas stratēģiju, tiesu informācijas sistēmu un citām aktuālām tēmām.

Juristi izrādīja lielu interesi par Augstāko tiesu, uzdodot interesējošos jautājumus. Viesi arī apskatīja tiesas telpas, tiesas muzeju un tā krājumu, iepazīstot tiesas vēsturi un attīstību.

Turpinot interesēšanos par Augstākās tiesas darbu un Latvijas tiesu sistēmu, arī 17. maijā Augstākajā tiesā viesojās tiesību zinātņu studenti no Frankfurtes, kas savas studiju programmas ietvaros ir paredzējuši apmeklēt arī citas Latvijas institūcijas.

Šoreiz ar studentiem tikās Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieks Aleksandrs Potaičuks, sniedzot viesiem ieskatu Latvijas tiesu sistēmā, Augstākās tiesas struktūrā un darba organizācijā, departamentu un administrācijas darbā, kā arī citu nozīmīgu informāciju. Diskusijas veidā notika pieredzes apmaiņa saistībā ar dažādām tieslietu sistēmām.

Viesi apmeklēja Augstākās tiesas muzeju un apskatīja tiesas Lielo zāli un vēsturisko skulptūru “Taisnība”.

 

Informāciju sagatavoja Iveta Jaudzema, Augstākās tiesas starptautiskās sadarbības speciāliste
E-pasts: iveta.jaudzema@at.gov.lv; tālrunis: 67020396