Kopš pirmdienas, 6.marta, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Jautrīte Briede strādā Kijevā, Ukrainas Augstākajā tiesā, veicot ilgtermiņa eksperta pienākumus Twinning projektā “Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī”.

Projekts, kas tiek realizēts saskaņā ar Eiropas Savienības, Vācijas Tieslietu ministrijas un Latvijas Tieslietu ministrijas noslēgto līgumu, ilgs divus gadus.

Projekta ietvaros tiks uzlabots juridiskais ietvars Ukrainas Augstākās tiesas darbības nodrošināšanai atbilstoši Eiropas Savienības standartiem, paaugstinātas tiesnešu un tiesas darbinieku zināšanas, kā arī uzlabota Ukrainas Augstākās tiesas publiskā informācija.

Projektu finansē Eiropas Savienība, projekta vadošais partneris ir Vācijas Starptautiskās Tiesiskās Palīdzības Organizāciju (The German Foundation on International Legal Cooperation). Latvija Ukrainai piedāvā savu ekspertu zināšanas. Projekta partneris no Latvijas ir Tieslietu ministrija, kuru ar ekspertiem atbalsta Augstākā tiesa, Tiesnešu mācību centrs un Tiesu administrācija.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnese Jautrīte Briede kā projekta ilgtermiņa eksperte vadīs un koordinēs projekta aktivitātes, strādājot uz vietas Ukrainas Augstākajā tiesā.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 86.panta trešo daļu tiesnesi var norīkot darbā citā institūcijā uz laiku, kas nav mazāks par trim mēnešiem, bet nepārsniedz trīs gadus. Šajā laikā tiesnesis nevar pildīt tiesneša pienākumus tajā tiesā, no kuras viņš norīkots darbā citā institūcijā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211