Kopš 2016.gada sākuma Tiesu administrācija strādā pie Eiropas judikatūras identifikatoru jeb ECLI (European Case Law Identifier) ieviešanas Latvijā. ECLI numura ieviešana tiek realizēta Eiropas Komisijas nacionālo vai starptautisko e-tiesiskuma projektu programmas „TIESISKUMS (2014-2020)” ietvaros.

Šodien, 15.septembrī, norisinās konference, kuras ietvaros tiks prezentēti projekta “ECLI ieviešana” rezultāti. Papildus plānots arī ieskats ārvalstu pieredzē, ko sniegs Nīderlandes analoga projekta vadītājs.

No Augstākās tiesas aicināta uzstāties Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane.

Anita Zikmane, atsaucoties uz tiesu prakses atziņu tālākizmantošanas intensitātes palielināšanos, atzīmēs ECLI numura izmantošanas pienesumu, proti, atvieglotu nolēmumu meklēšanu gan nacionālos, gan starptautiskos tiesu nolēmumu portālos.

Papildus tiks pārrunātas arī jau konstatētās problēmas ECLI numura pievienošanā, kā arī iezīmēti izaicinājumi pieejamo resursu maksimāli efektīvai izmantošanai nolēmumu publicēšanā dažādos tiesu nolēmumu portālos – Judikatūras modulis TIS un DIS datu bāzēs, JURE, JuriFast, u.c.