Juridiskās literatūras tirdzniecības vietās nonāk grāmata „Augstākās tiesas 2016.gada spriedumi un lēmumi”, kas tapusi Augstākās tiesas un Tiesu namu aģentūras sadarbībā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs norāda, ka šis ir jau divdesmit pirmais Augstākās tiesas nolēmumu krājums, ar ko tiek turpināta Latvijas Senāta kopš 1995.gadā atjaunotā tradīcija katru gadu grāmatas veidā saglabāt vēsturei liecību par augstākās tiesu instances darbu un juridiskās domas virzības tendencēm. „Tā ir starptautiski pieņemta tradīcija un prakse – neskatoties uz jauno tehnoloģiju arvien plašāku ienākšanu mūsu dzīvē, gada nozīmīgākos un juridiski interesantākos augstākās tiesu instances nolēmumus izdot grāmatā,” saka Augstākās tiesas priekšsēdētājs.

Tiesas savos nolēmumos aizvien biežāk atsaucas uz tiesu praksi, jo īpaši – Augstākās tiesas nolēmumu atziņām. Tas skaidrojams gan ar vispārējās juridiskās domas attīstību, gan tiesu nolēmumu plašāku pieejamību. No vairāk par 4100 lietām, kas izskatītas kasācijas instancē 2016.gadā, šim krājumam atlasīti 75 nolēmumi, kuri, Augstākās tiesas ieskatā, ir bijuši vissvarīgākie judikatūras attīstībai. Skaidrojums tam, kāpēc publicēšanai izvēlēti konkrētie nolēmumi, atrodams anotācijās (gan latviešu, gan angļu valodā), kas pievienotas katrai krājuma daļai.

Krājumu veido trīs daļas – katram Augstākās tiesas departamentam sava – ar atšķirīgu lappušu numerāciju. Publicētie nolēmumi ir sistematizēti, katram nolēmumam pievienotas arī judikatūras tēzes. Tāpat katrai daļai atsevišķi pēc dažādiem kritērijiem izveidoti vairāki rādītāji, kas palīdzēs atrast gan interesējošo nolēmumu, gan konkrētu judikatūras atziņu.

Krājumā veidošanā piedalījušies Augstākās tiesas departamentu priekšsēdētāji Veronika Krūmiņa, Edīte Vernuša un Pēteris Dzalbe, departamenta priekšsēdētājas palīdze Silvija Kuškina un zinātniski analītiskā padomniece Nora Magone, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un speciālistes Zinaīda Indrūna un Liena Henke, kā arī Tiesu namu aģentūras Tiesiskās informācijas un izdevējdarbības daļas juriste Signe Terihova.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis 28652211