Šodien, 26. aprīlī, Saeima Augstākās tiesas tiesnešu amatā apstiprināja Līviju Slicu, vienlaikus atbrīvojot viņu no Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata. Par to nobalsoja 80 deputāti, pret – neviens, atturējās – 1.

Līvija Slica Augstākās tiesas tiesneša amatam tika izraudzīta atklāta amata konkursa rezultātā. Izvērtējot kandidatūru Augstākās tiesas tiesneša amata kandidātu atlases atklātā konkursa divās kārtās un saņemot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvu atzinumu, konkursa pretendentu atlases komisija atzina Līviju Slicu par piemērotu Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatores amatam.

Par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi Līvija Slica strādāja no 2004. gada, bet kopš 2011. gada jūnija aizstāja Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora vakanci. Pirms darba administratīvajās tiesās Līvija Slica bija Preiļu un Daugavpils zemesgrāmatu nodaļu tiesnese.

Līvija Slica dzimusi 1971. gadā. 1997. gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti un 2009. gadā ieguvusi profesionālā maģistra grādu tiesību zinātnē Latvijas Policijas akadēmijā. 2011. gadā tiesnesei piešķirta otrā kvalifikācijas klase.

Konkurss uz Augstākās tiesas tiesneša amatu notika pirmo reizi. 2011. gada 9. jūnija grozījumi likumā „Par tiesu varu” paredz, ka tiesnešu amata kandidātu atlase notiek atklātā pretendentu konkursā. Pirmajā konkursā uz Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora amata vietu pieteicās viens kandidāts.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211