Saeima 12. septembrī pieņēma lēmumu par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu bijušajiem Augstākās tiesas senatoriem Rolandam Krauzem, Robertam Guntim Namatēvam, Ritai Saulītei un Valdai Eilandei.

Goda tiesneša nosaukums piešķirts arī bijušajai Rīgas apgabaltiesas tiesnesei Inārai Šteinertei.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 66.pantu Saeima pēc Tieslietu padomes priekšlikuma var piešķirt Goda tiesneša nosaukumu tiesnesim, kurš godprātīgi strādājis un beidzis tiesneša darbību. Priekšlikumu par Goda tiesneša nosaukuma piešķiršanu bijušajiem senatoriem Krauzem, Namatēvam, Saulītei un Eilandei Tieslietu padome pieņēma pēc Augstākās tiesas senatoru Andra Guļāna un Jāņa Neimaņa priekšlikuma.

Rolands Krauze Augstākās tiesas tiesneša pienākumus pildīja no 1994. gada līdz 2005. gadam, Roberts Guntis Namatēvs – no 1976. gada līdz 2008. gadam, Rita Saulīte – no 1985. gada līdz 2008. gadam, Valda Eilande – no 1990. gada līdz 2009. gadam. Krauze, Namatēvs un Saulīte bija senatori Senāta Civillietu departamentā, Eilande – Senāta Krimināllietu departamentā.  

Līdz šim Goda tiesneša nosaukums bija piešķirts pieciem bijušajiem tiesnešiem, tostarp bijušajiem Augstākās tiesas tiesnešiem Aivai Zariņai un Pāvelam Gruziņam.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211