Saeima 12. jūnijā vienbalsīgi ar 83 balsīm par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja Rīgas apgabaltiesas Civillietu kolēģijas tiesnesi Mariku Senkāni.

To Augstākās tiesas struktūrvienību, kurā tiesnese pildīs savus pienākumus, noteiks Augstākās tiesas priekšsēdētājs ar savu rīkojumu.

Marika Senkāne Latvijas Universitātes diplomu par augstāko izglītību tiesību zinātņu specialitātē saņēmusi 1991. gadā. Darba gaitas sākusi 1984. gadā un vienpadsmit gadus strādājusi par tiesas sēžu sekretāri un Krimināllietu tiesas kolēģijas galveno konsultanti Augstākajā tiesā. Pēc gada darba Labklājības ministrijā atgriezusies tiesu sistēmā kā tiesnese: 1996. – 2003. gadā pildījusi tiesneses pienākumus Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesā, bet kopš 2003. gada Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijā.

Marikai Senkānei 2008. gada martā piešķirta otrā kvalifikācijas klase.

Latvijas tiesnešu konferencē šī gada 11. aprīlī viņa ievēlēta Tiesnešu ētikas komisijā. 

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211