Trešdien, 11.februārī, Ēnu dienas ietvaros Augstāko tiesu apmeklēja skolēni no vairākiem novadiem. 11 skolēni no Kuldīgas, Preiļiem, Pļaviņām, Rojas, Zvejniekciema un Rīgas bija tiesnešu un tiesas darbinieku ēnas. Ēnu dienas dalībnieki ar patiesu interesi sekoja līdzi tiesneša, tiesneša palīga un Komunikācijas nodaļas darbinieku darba pienākumiem Augstākajā tiesā.

Skolēniem dienas sākās ar īsu iepazīstināšanu ar Latvijas tiesu sistēmu un Augstākās tiesas struktūru. Tad ēnas devās uz tiesas sēdi Administratīvo lietu departamentā. Pirms tiesas sēdes tiesnese Jautrīte Briede pastāstīja par lietu izskatīšanu kasācijas kārtībā, par to, kādas lietas izskata Civillietu departaments un kādas – Krimināllietu departaments. Tiesnese izskaidroja skolēniem kas ir administratīvās lietas un to, cik dažādas var būt sūdzības par valsts un pašvaldību iestāžu lēmumiem. Piemēram, kā tiesas sēdē izskatāmajā lietā – par pašvaldības izsludinātu atklātu konkursu jeb publisko iepirkumu, lai izraudzītos komersantu paaugstināta servisa sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai Rīgā. Lai arī skolēni nevarēja līdz galam noskatīties visu tiesas procesu, lai vairāk veltītu laika individuālām sarunām ar ēnojamiem tiesnešiem, skolēni atzina, ka tas ir bijis interesants un procesa dalībniekam tiesas zālē ir jāprot ļoti labi izskaidrot savu viedokli.

Tad ēnas devās pie saviem ēnu devējiem – Krimināllietu departamenta tiesnesēm Ingunas Radzevičas un Anitas Poļakovas, Civillietu departamenta tiesneses Ļubovas Kušnires, Administratīvo lietu departamenta tiesneses Daces Mitas un tiesneša palīdzes Līvas Skujiņas. Komunikācijas nodaļas ēna – 12.klases skolniece no Pļaviņu valsts ģimnāzijas varēja iejusties Ēnu dienas organizatores lomā, jo, Komunikācijas nodaļa nodrošināja sekmīgu šīs dienas norisi. Skolēni sarunas ar saviem ēnu devējiem vērtēja par ļoti vērtīgām un atzina, ka darbs tiesā nav viegls, ir ļoti apjomīgs, bet arī ļoti interesants.

Pēc tam skolēniem devās ekskursijā uz muzeju un pa Tiesu pili. Dienas otrajā daļā skolēni noskatījās filmu par Senāta vēsturi „Latvijas Senātam 95 – vakar un šodien”. Dienas noslēgumā skolēni tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču. Priekšsēdētājs, runājot par jurista profesiju, pastāstīja, kā pats vidusskolas gados izvēlē starp jurista, vēsturnieka un žurnālista profesiju pieņēmis lēmumu par studijām Juridiskajā fakultātē un to ne mirkli nav nožēlojis. Priekšsēdētājs pastāstīja par savu karjeru, kā viņš nonācis līdz Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatam.

Augstākajā tiesā bez savām ēnām bija vēl arī citas ēnas, proti, uz tikšanos ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču savas ēnas atveda Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs. Savukārt Baložu vidusskolas 9.klases skolēni Ēnu dienā viesojās Augstākajā tiesā, lai klausītos Augstākās tiesas priekšsēdētāja stāstījumu par tiesas darbu un apmeklēja Augstākās tiesas muzeju.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv