Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnesis Aigars Strupišs šodien, 24.februārī,  vēršas ar iesniegumu Tiesnešu ētikas komisijā. Tiesneša iesniegumā lūgts atbildēt uz jautājumu, vai Tiesnešu ētikas komisijas ieskatā saskatāms tiesneša ētikas normu pārkāpums, ja tiesnesis piedalījies jautājuma izlemšanā par kasācijas tiesvedības ierosināšanu lietā, kuras pusei pirms pieciem gadiem, nebūdams tiesneša amatā, sniedzis neatkarīga eksperta atzinumu ar izskatāmo lietu nesaistītos tiesību jautājumos.

LTV raidījumā De Facto 19.februārītika pārraidīta informācija, ka tiesnesis Strupišs 2016.gada decembrī pieņēmis lēmumu lietā par labu savam bijušajam klientam, kuram 2011.gadā sniedzis juridisko atzinumu.

Tiesneša iesniegumā Ētikas komisijai ir aprakstīti arī minētā atzinuma sniegšanas un rīcības sēdes lēmuma pieņemšanas apstākļi, kā arī citi fakti, kuriem var būt nozīme jautājumā par tiesnešu ētikas ievērošanu konkrētajos apstākļos.

 

Tiesneša Aigara Strupiša iesniegums Tiesnešu ētikas komisijai

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211