Pirmdien, 23. maijā, Augstāko tiesu apmeklēja Uzbekistānas tiesībsargājošo institūciju pārstāvji. Latvijā viņi ieradušies programmas „Atklātība un laba pārvaldība: Latvijas pieredze Uzbekistānai” ietvaros.

Augstākās tiesas vizītes laikā Uzbekistānas kolēģi tikās ar Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu, kura sniedza ieskatu Latvijas tiesu vēsturē un attīstībā. Saruna bija par to, kā stipras tiesas palīdz uzlabot valsts pārvaldi, par Latvijas pieredzi informācijas pieejamībā par tiesu darbu un citiem labas pārvaldības jautājumiem.

Rīgas Juridiskā Augstskolas rīkotās mācību programmas mērķis ir dalīties zināšanās un pieredzē par labas pārvaldības un atklātības, kā arī pilsoniskās līdzdalības veicināšanu, ko Latvija uzkrājusi pārejas posmā, kļūstot par Eiropas Savienības dalībvalsti.

Trīs dienu mācību programmā ir iekļautas lekcijas, semināri un Latvijas institūciju apmeklējumi, kurām ir pieredze atklātības un pilsoniskās līdzdalības veicināšanā. Mācību programma ir praktiski orientēta, un tai ir jāsniedz ierosmes uzbeku kolēģiem pārņemt Latvijas institūciju un labas prakses pieredzi. Savā  pieredzē un zināšanās dalās vadošie valsts institūciju, nevalstisko organizāciju un augstskolu pārstāvji.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211