Lai sekmētu sabiedrības uzticēšanos tiesām un likuma varai, svarīga ir tiesu varas un tiesnešu iesaistīšanās esošo problēmu risināšanā, atvērtība diskusijām ar sabiedrību un gatavība pārmaiņām, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis, 2. martā tiekoties ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju Ivaru Bičkoviču.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs norādīja, ka Augstākā tiesa, apzinoties savu lomu Latvijas tiesu sistēmā, darbības stratēģijā 2017.–2019.gadam ir izvirzījusi divus stratēģiskos mērķus – efektīva un kvalitatīva tiesas spriešana un Augstākās tiesas autoritātes stiprināšana. Tie atbilst sarunā ar Valsts prezidentu akcentētajiem soļiem tiesiskas vides nodrošināšanai, proti, sabiedrībai saprotami tiesu spriedumi un tiesu prakses noteiktība, lietu izskatīšana saprātīgos termiņos un tiesnešu aktīva iesaiste sabiedrībai svarīgās tiesībpolitiskās diskusijās.

Kā vienu no risinājumiem tiesu darba uzlabošanai Augstākās tiesas priekšsēdētājs atzīmēja Valsts prezidenta jau pērn iesniegto likuma ierosinājumu par Tieslietu padomes kompetences paplašināšanu tiesu darba pilnveidošanā un tiesnešu karjerā. Izšķiršanās par likuma grozījumiem šobrīd ir Saeimas ziņā.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs informēja Valsts prezidentu par aizvadītā gada rezultātiem un aktualitātēm Augstākajā tiesā un tiesu sistēmā kopumā. Amatpersonas pārrunāja tiesu reformas gaitu, kuras rezultātā Augstākā tiesa kopš šā gada janvāra ir tikai kasācijas instance.  Valsts prezidents atzinīgi novērtēja lietu izskatīšanas ilguma samazināšanos civillietās, un aicināja pašu tiesu ar esošajiem resursiem rast risinājumus, lai lietu izskatīšana kļūtu ātrāka. Savukārt Augstākās tiesas priekšsēdētājs vērsa uzmanību, ka reformas rezultātā ir apgrūtināta Augstākās tiesas iespēja veidot vienotu tiesu praksi, arī sodu politiku, jo kasācijas instance neskata lietas pēc būtības, bet izvērtē tiesību normu piemērošanas likumību. Līdz ar to ir palielinājusies apgabaltiesu loma vienotas tiesu prakses veidošanā.

Valsts prezidents nodeva Augstākās tiesas priekšsēdētājam uzrunu Augstākās tiesas plēnumam, kas notiks piektdien, 3.martā. Savukārt Ivars Bičkovičs aicināja Valsts prezidentu vizītē uz Augstāko tiesu, lai klātienē tiktos ar tiesnešiem un darbiniekiem. Valsts prezidents uzaicinājumu pieņēma un solīja vizīti Augstākajā tiesā ieplānot šī gada darba kalendārā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211