Maija sākumā Augstākās tiesas zinātniski analītiskā darba veicēji iepazinās ar Kanādas tiesu sistēmu un pētniecības institūtu darbu.

Vizītes laikā apmeklētas dažādu līmeņu tiesas: Kanādas Augstākā tiesa, Kvebekas Augstākā apelācijas tiesa, Federālā apelācijas tiesa un Toronto apelācijas tiesa. Tiesās pētniekus interesēja galvenokārt tiesu analītiskais darbs un nolēmumu publiskošana.

Notika arī tikšanās ar tiesnešu tālākizglītības organizāciju pārstāvjiem, augstskolu tiesībzinātņu centriem, Kanādas Ārlietu ministrijas pārstāvjiem, kā arī apmeklēta Augškanādas Tiesību sabiedrības Lielā bibliotēka. Pētniecība un bibliotēku atbalsts tiek augstu vērtēts, jo tas nodrošina tiesu prakses kontinuitāti.

Augstākās tiesas delegācijas sastāvā bija Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane, zinātniski analītiskie padomnieki Reinis Markvarts un Aleksandrs Potaičuks un Krimināllietu departamenta un Civillietu departamenta zinātniski analītiskās padomnieces Nora Magone un Līva Dreimane.

Vizīte rīkota Eiropas Sociālā fonda projekta “Justīcija attīstībai”ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja Anita Zikmane, Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja