Par notikumiem

Drukas versija
26. maijs, 2014

LATVIJAS ADMINISTRATĪVIE TIESNEŠI IEPAZĪST POLIJAS PIEREDZI

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneši Jautrīte Briede un Andris Guļāns un Administratīvās rajona tiesas tiesneses Aija Reitupe, Sandija Audzere un Diāna Makarova pagājušajā nedēļā pieredzes apmaiņas vizītē apmeklēja vairākas Polijas administratīvās tiesas – Varšavas apgabala un Kielces apgabala administratīvās tiesas, kas ir pirmās instances tiesas, kā arī Polijas Augstāko administratīvo tiesu Varšavā.
15. maijs, 2014

AICINA UZ PROFESORA RIČARDA VIŠA VIESLEKCIJU PAR KONKURENCES TIESĪBĀM

Ar Augstākās tiesas atbalstu 30.maijā notiks Londonas Karaliskās koledžas emeritētā profesora, karalienes goda padomnieka Ričarda Viša Eiropas Savienības konkurences tiesību vieslekcija Rīgā.
15. maijs, 2014

APKOPOTA TIESU PRAKSE LIETĀS PAR DARĪJUMU APSTRĪDĒŠANU UN ZAUDĒJUMU PIEDZIŅU MAKSĀTNESPĒJAS PROCESĀ

Augstākā tiesa veikusi apkopojumu „Tiesu prakse lietās par darījumu apstrīdēšanu un zaudējumu piedziņu no parādnieka pārstāvjiem maksātnespējas procesu ietvaros”. Pētījuma ietvaros ir apzinātas tiesu praksē nostiprinājušās atziņas, tipiskākās situācijas, kā arī jautājumi, kas pusēm un tiesai ir sagādājuši vislielākās grūtības.
9. maijs, 2014

DZALBE PIEDALĀS LIETUVAS REPUBLIKAS PREZIDENTA VĒLĒŠANU NOVĒROŠANĀ

Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta priekšsēdētājs Pēteris Dzalbe devies uz Lietuvu, lai kā Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis piedalītos Lietuvas Republikas prezidenta vēlēšanu novērošanā.
24. aprīlis, 2014

ALDIS LAVIŅŠ AIZIET UZ SATVERSMES TIESU; AUGSTĀKAJĀ TIESĀ ATGRIEŽAS AIJA BRANTA

Ceturtdien, 24. aprīlī, pēdējā darba diena Augstākajā tiesā bija Civillietu departamenta tiesnesim Aldim Laviņam. Saeima Aldi Laviņu pēc Augstākās tiesas plēnuma priekšlikuma apstiprinājusi par Satversmes tiesas tiesnesi. 25.aprīlī Aldis Laviņš stāsies Satversmes tiesas tiesneša amatā.
23. aprīlis, 2014

ILGGADĒJAI AUGSTĀKĀS TIESAS DARBINIECEI INTAI ĶIRSEI PIEŠĶIRTS ATZINĪBAS KRUSTS

Priecīga vēsts šodien publicēta „Latvijas Vēstnesī” – Ordeņa kapituls piešķīris Atzinības krusta V šķiru ilggadējai Augstākās tiesas darbiniecei Intai Ķirsei. Augstākās tiesas kolektīvs priecājas un lepojas ar šo notikumu. Valsts augstākos apbalvojumus – Triju zvaigžņu ordeņus un Atzinības krustus – ir saņēmuši 10 Augstākās tiesas tiesneši, bet darbiniekam tāda atzinība izteikta pirmoreiz.
22. aprīlis, 2014

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ STAŽĒJAS RAJONA (PILSĒTAS) TIESU TIESNEŠU AMATA KANDIDĀTI

Jau otro nedēļu Augstākajā tiesā stažējas septiņi rajona (pilsētas) tiesnešu kandidāti, kuri pieteikušies un izvirzīti tiesneša amatam Dobeles rajona tiesā, Rīgas rajona tiesā, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesā, Latgales priekšpilsētas tiesā un Vidzemes priekšpilsētas tiesā.
22. aprīlis, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS BIĻETENĀ – PAR LATVIJAS SENĀTA 95. GADADIENU, TIESAS PUBLISKAIS PĀRSKATS UN DAUDZ CITAS INFORMĀCIJAS

„Augstākās tiesas biļetena” astotais numurs vēl tiek drukāts, taču elektroniskā formā tas jau lasāms Augstākās tiesas mājaslapā. biļetens tiek izdots divreiz gadā. To saņem visas Latvijas tiesas un citas tieslietu sistēmas iestādes, tas tiek nosūtīts arī bibliotēkām un augstskolu Juridiskajām fakultātēm, kā arī ievietots Augstākās tiesas mājas lapā www.at.gov.lv.
15. aprīlis, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS KONFERENCĒ AKTUALIZĒTA SABIEDRĪBAS JURIDISKĀS KULTŪRAS NOZĪME TIESU DARBĀ

Vairāk nekā trīs simti interesentu 14.aprīlī piedalījās administratīvo tiesu izveidošanas desmitajai gadadienai veltītajā konferencē Latvijas Universitātē, ko organizēja Augstākā tiesa sadarbībā ar Juridisko fakultāti, žurnālu „Jurista Vārds” un Tieslietu ministriju.
10. aprīlis, 2014

TIESNESIS KEIŠS PĀRCELTS KASĀCIJAS INSTANCES TIESNEŠA AMATĀ

Saskaņā ar Augstākās tiesas Civillietu departamenta tiesnešu kopsapulces lēmumu tiesnesis Aivars Keišs no Civillietu tiesu palātas pārcelts kasācijas instances – Civillietu departamenta – tiesneša amatā.