Par notikumiem

Drukas versija
25. maijs, 2006

Tiesnešu disciplinārkolēģija pirmajā sēdē ierosina atbrīvot no amata tiesnesi Holcmani un izbeidz Mašinas lietu

Ceturtdien, 2006. gada 25. maijā tiesnešu disciplinārkolēģijas jaunais sastāvs sanāca uz pirmo sēdi, lai spriestu par šīs pašpārvaldes institūcijas turpmāko darba organizāciju, ievēlētu priekšsēdētāja vietnieku, kā arī skatītu divas jau agrāk ierosinātās disciplinārlietaslietas.
12. maijs, 2006

Tiek ievēlēti jauni kvalifikācijas kolēģijas un disciplinārkolēģijas sastāvi

Piektdien, 2006. gada 12. maijā Latvijas tiesneši gadskārtējā konferencē lēma par pašpārvaldes institūciju – disciplinārkolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas - personālsastāvu un pilnvaru termiņu. Aizklāti balsojot, par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēts Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas priekšsēdētājs Gunārs Aigars.
12. maijs, 2006

Tiesnešu konferencē ievēlē jaunus kvalifikācijas kolēģijas un disciplinārkolēģijas sastāvus

Šodien viesnīcas „Reval Hotel Latvija" jaunajā zālē „Omega 1” pulcējas visi Latvijas tiesneši uz gadskārtējo konferenci. Tās pirmajā daļā pamatziņojumu sniedza Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns, kurš runāja gan par svarīgāko, kas tiesu sistēmā noticis laikposmā starp divām konferencēm, gan par konceptuālām problēmām, kas saistītas ar jaunā tiesu iekārtas likumprojekta izstrādāšanu un tālākvirzību.
3. maijs, 2006

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu un notāra zvērestus

Trešdien, 3.maijā Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva 13 advokāti un 1 notārs. Advokāti zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.
31. marts, 2006

Senatore Jautrīte Briede iegūst doktora grādu

Piektdien, 31.martā Augstākās tiesas vadība, klātesot Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas locekļiem, svinīgi sveica Administratīvo lietu departamenta senatori Jautrīti Briedi, kura tikko ieguvusi juridisko zinātņu doktora grādu.
24. marts, 2006

Tiesu prakses apkopojumā pēta sodu politiku krimināllietās par laupīšanu

Pētījumā analizēta piecu Latvijas lielāko rajona tiesu īstenotā sodu politika, notiesājot personas pēc Krimināllikuma 176. panta par laupīšanu. Tiesu prakses apkopojuma autori ir Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departaments un Judikatūras nodaļa, kuri izpētījuši krimināllietu materiālus, kuras izskatītas Rīgas pilsētas Centra rajona, Valmieras rajona, Jelgavas, Liepājas un Daugavpils tiesās 2004. un 2005. gadā.
17. marts, 2006

Augstākā tiesa īsteno tiesnešu un darbinieku tālākizglītības plāna izpildi

Kopš šī gada janvāra tiesneši un darbinieki ir piedalījušies vairākos mācību projektos.
6. marts, 2006

Augstākā tiesa plēnumā atzinīgi vērtē pērn padarīto

Piektdien, 3. martā Augstākā tiesa gada pārskata plēnumā izvērtējā pērn padarīto un atzina, ka noticis daudz pozitīvu pārmaiņu, kas sekmējis tiesas darbu.
2. marts, 2006

Augstākās tiesas priekšsēdētājs preses konferencē vērtē tiesas darbu

Ceturtdien, 2. martā Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns rīkoja preses konferenci, kurā dienu pirms Augstākās tiesas gada pārskata plēnuma izvērtēja tiesas darbu un dalījās pārdomās par nākotnes iecerēm. 2005. gadā Augstākās tiesas darbība tika vērsta trijos virzienos: tiesas lietu izskatīšana, tiesu prakses analīzes pilnveidošana, administratīvās kapacitātes stiprināšana.
17. februāris, 2006

Senāta kanceleja iekārtojas jaunās telpās

Augstākās tiesas Senāta kanceleja un Senāta Civillietu departamenta senatoru palīgi ir tikuši pie jauniem kabinetiem.