Par notikumiem

Drukas versija
28. novembris, 2005

Diskutē par tiesas procesa atklātumu un nolēmumu pieejamību

2005.gada 25. novembrī Rīgā, viesnīcā “Hotel Bergs” Tieslietu ministrijas un ANO Attīstības programmas projekta “Tiesu sistēmas komunikācijas stiprināšana” konferences galvenā tematika bija par tiesu darbības atklātuma principa īstenošanu. Joprojām aktuāls un diskutējams ir jautājums par masu mediju un citu interesentu klātbūtni tiesas procesos un par tiesu spriedumu pieejamību gan tiesu varas institūcijās, gan arī internetā.
21. novembris, 2005

Guļāns Briselē tiekas ar Fratīni

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Andris Guļāns 22. novembrī piedalījās Eiropas Savienības Augstāko tiesu priekšsēdētāju asociācijas un Eiropas Savienības institūciju pārstāvju kopīgā seminārā. Guļānu uz šo pasākumu bija ielūdzis Gijs Kanivē (Guy Canivet), Francijas Kasācijas tiesas priekšsēdētājs, kas ir arī asociācijas prezidents un nesen viesojās Latvijā. Briselē Augstāko tiesu priekšsēdētāji pārrunāja aktuālus jautājumus, kas skar sadarbību tieslietās Eiropā.
11. novembris, 2005

Atzinīgi novērtē Augstākās tiesas senatoru ieguldījumu Civillikuma komentāru sastādīšanā

Ministru kabinets 2005. gada 9. novembrī Civillikuma komentāru izstrādes darba grupai piešķīra Ministru kabineta balvu par nozīmīgu ieguldījumu tiesiskas Latvijas valsts attīstībā. Darba grupā darbojušies arī Augstākās tiesas senatori Rolands Krauze, Zigmants Gencs un Gunta Višņakova.
4. novembris, 2005

Tiesneši papildina disciplinārkolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas sastāvus

Piektdien, 4. novembrī Latvijas tiesneši ārkārtas konferencē, kuru vadīja Augstākās tiesas priekšsēdētaja vietnieks Gunārs Aigars, aizklāti balsojot, papildināja divu pašpārvaldes institūciju – tiesnešu disciplinārās atbildības kolēģijas un tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas – sastāvus. Konferences dalībniekus uzrunāja tieslietu ministre Solvita Āboltiņa.
3. novembris, 2005

Turpināsies sadarbība tiesnešu juridiskajā tālākizglītībā

2. novembrī pie Augstākās tiesas priekšsēdētāja Andra Guļāna viesojās Rīgas Juridiskās augstskolas rektors profesors John J.A. Burke, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aivars Endziņš un ģenerālprokurors Jānis Maizītis. Viņi pārrunāja Rīgas Juridiskās augstskolas turpmāko darbību un attīstību Latvijas augstākās izglītības sistēmā, kā arī juridiskās tālākizglītības nodaļas piedāvāto semināru saturu un to izmantošanu tiesnešu mācībām.
1. novembris, 2005

Tiesneši ārkārtas konferencē lems par disciplinārkolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas sastāviem

Piektdien, 2005. gada 4. novembrī kino "Rīga" zālē Latvijas tiesneši tiksies ārkārtas konferencē, lai spriestu par divām būtiskām tiesnešu pašpārvaldes institūcijām – tiesnešu disciplinārās atbildības kolēģiju un tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju.
26. oktobris, 2005

Guļāns saņem Triju Zvaigžņu ordeni, Krauze - Atzinības krustu

Ordeņu kapituls, kurš saskaņā ar "Valsts apbalvojumu likumu" pārzina valsts apbalvojumu lietas, nolēmis par nopelniem Latvijas valsts labā ar Trešās šķiras Triju Zvaigžņu ordeni apbalvot Augstākās tiesas priekšsēdētāju Andri Guļānu, savukārt ar Trešās šķiras Atzinības krustu – ilggadējo Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamenta senatoru Rolandu Krauzi.
25. oktobris, 2005

Tiesneši ārkārtas konferencē lems par disciplinārkolēģijas un kvalifikācijas kolēģijas sastāviem

Piektdien, 2005. gada 4. novembrī kino "Rīga" zālē Latvijas tiesneši tiksies ārkārtas konferencē, lai spriestu par divām būtiskām tiesnešu pašpārvaldes institūcijām – tiesnešu disciplinārās atbildības kolēģiju un tiesnešu kvalifikācijas kolēģiju.
24. oktobris, 2005

Anda Briede kļūst par Civillietu tiesu palātas tiesnesi

Pirmdien, 24. oktobrī Augstākās tiesas plēnums apstiprināja nu jau bijušo Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Andu Briedi Civillietu tiesu palātas tiesneses amatā.
14. oktobris, 2005

Augstākās tiesas administrēšana tagad noteikta likumā „Par tiesu varu”

Saeima 2005. gada 22. septembrī pieņēma apjomīgus likuma „Par tiesu varu” grozījumus, iekļaujot tajā normas, kas praktiski tika īstenotas, bet nebija skaidri noteiktas. Viena no jomām, kuras regulējumu precizēja, ir tiesu administrēšana.