Par notikumiem

Drukas versija
4. janvāris, 2021

Augstākā tiesa jauno gadu sāk ar jaunu darbības stratēģiju

Augstākās tiesas/ Senāta misija ir tiesiskuma īstenošana, veidojot vienotu un stabilu tiesību piemērošanas praksi kasācijas instancē – noteikts tiesas darbības stratēģijā turpmākajiem pieciem gadiem. Stratēģijā 2021.–2025.gadam izvirzīti pieci Augstākās tiesas prioritārie darbības virzieni: 1) stabilas judikatūras veidošana, 2) efektīva kasācijas procesa nodrošināšana, 3) resursu izmantošanas un iekšējo procesu efektivizēšana, 4) sadarbība un dialogs, 5) sabiedrības informēšana un izglītošana.
22. decembris, 2020

Temīdas balvas – par profesionalitāti, radošumu un īpašu attieksmi

Citādā formātā nekā citus gadus, bet arī šogad Augstākajā tiesā sadalītas tradicionālās Temīdas balvas. Kandidātu pieteikšana notika elektroniski, un arī balvu pasniegšanas ceremonija notika arttālinātā formātā.
18. decembris, 2020

Administratīvie tiesneši apspriež administratīvā procesa aktualitātes un tiesas darbu ārkārtas situācijā

Kopumā 70 dalībnieki 18.decembrī piedalījas Senāta Administratīvo lietu departamenta rīkotajā attālinātajā tikšanās ar Administratīvās rajona tiesas un Administratīvās apgabaltiesas tiesnešiem.
18. decembris, 2020

Augstākā tiesa līdz 11.janvārim apmeklētājus klātienē nepieņem

Ņemot vērā valstī pastiprinātos drošības pasākumus Covid-19 infekcijas ierobežošanai, Augstākā tiesa līdz 11.janvārim pilnībā pārtrauc apmeklētāju pieņemšanu. Arī dokumentus klātienē nepieņems.
18. decembris, 2020

Disciplinārtiesa atstāj spēkā Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas negatīvo atzinumu tiesneses novērtēšanā

Disciplinārtiesa ar 17.decembra lēmumu atstājusi negrozītu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas lēmumu par rajona tiesneses profesionālās darbības negatīvu novērtējumu. Tiesneses sūdzība noraidīta. Disciplinārtiesas lēmums nav pārsūdzams. Pilns lēmums publicēts Augstākās tiesas mājaslapā.
17. decembris, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs jaunos advokātus aicina uz cieņpilnu dialogu ar tiesu

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 17.decembrī pieņēma desmit Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu. Par zvērinātiem advokātiem kļuvuši zvērinātu advokātu palīgi Santa Oborenko, Katrīna Salmgrieze, Raivis Stumbergs, Pāvels Tjuševs, Līva Upīte, Daina Zaķe un Antra Zomerovska, zvērinātu advokātu biroju juristi Nataļja Puriņa un Raivis Znotiņš, kā arī tiesību zinātņu doktore, Rīgas Stradiņa universitātes docente Marta Urbāne.
16. decembris, 2020

Izdota Jāņa Baumaņa grāmata par krimināltiesiskajām attiecībām

Sveicam kolēģi, Senāta Krimināllietu departamenta zinātniski analītisko padomnieku Jāni Baumani ar trešās grāmatas izdošanu! „Latvijas Vēstneša” grāmatu apgādā nākusi klajā viņa monogrāfija „Krimināltiesiskās attiecības un to noregulējums kriminoloģiskajā visumā”. 
15. decembris, 2020

Senāta Administratīvo lietu departaments izveidojis Jurista Vārda tematisko numuru par administratīvo procesu tiesā

Žurnāla “Jurista Vārds” 15.decembra tematiskais numurs veltīts administratīvajam procesam tiesā, un to  redakcija veidojusi sadarbībā ar Senāta Administratīvo lietu departamentu. Tematiskā žurnāla rakstu autori ir Administratīvo lietu departamenta senatori, zinātniski analītiskie padomnieki, tiesnešu palīgi un tiesas darbinieki, kas praksē labi pārzina administratīvo procesu tiesā.
14. decembris, 2020

Augstākā tiesa izsludina konkursu uz divām senatora amata vietām

Augstākā tiesa ir izsludinājusi atklātus konkursus uz divām senatoru amata vietām. Līdz 30.decembrim interesenti aicināti pieteikties senatora amata vietai Senāta Civillietu departamentā un Senāta Administratīvo lietu departamentā.  
14. decembris, 2020

Aleksandrs Potaičuks aizstāv promocijas darbu tiesību zinātņu doktora grāda iegūšanai

Sveicam kolēģi Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas padomnieku Aleksandru Potaičuku ar sekmīgu promocijas darba aizstāvēšanu un tiesību zinātņu doktora grāda iegūšanu! Latvijas Universitātes Tiesību zinātnes promocijas padomes atklātā sēdē 14.decembrī Aleksandrs Potaičuks aizstāvēja promocijas darbu "Pārrobežu administratīvais akts Latvijā un Eiropas Savienībā" valsts tiesību apakšnozarē zinātnes doktora grāda (Ph.D.) tiesību zinātnē iegūšanai.