Par notikumiem

Drukas versija
14. decembris, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs: Tiesiskums nevar pastāvēt hipotētiski

Tiesiskums nevar pastāvēt hipotētiski, likumu darbībai jābūt redzamai – Satversmes tiesas konstitucionālo ideju domnīcā 11.decembrī sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs. Viņaprāt kritiskākais jautājums Latvijā tiesiskuma stiprināšanā ir likuma varas problēmas. Sabiedrībā zūd ticība likumam, jo nestrādā soda neizbēgamības princips.
11. decembris, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem desmit advokātu zvērestu

Augstākās tiesas priekšsēdētājs 11.decembrī pieņēma desmit Latvijas Zvērinātu advokātu padomē uzņemto advokātu zvērestu. Zvērinātu advokātu rindas papildina trīs tiesību zinātņu doktores – zinātniskā pētniece Kristīne Jarinovska, juridiskā biroja “Birojs INK (Ivetas Nikolājevas konsultācijas)” vadītāja, un Rīgas Stradiņa universitātes Juridiskās fakultātes lektore un SIA “KP Consulting&Law” juriste Karina Palkova. Tāpat par zvērinātiem advokātiem kļuvuši zvērinātu advokātu palīgi Zane Akermane, Igors Dambrāns, Gatis Gailis, Kalvis Krūmiņš, Eva Ķibermane, Lauris Ķesteris un Gunta Miltiņa.
7. decembris, 2020

Augstākā tiesa sadarbībā ar Tiesnešu mācību centru uzsāk mācības tiesnešiem par civillietu izskatīšanas metodoloģiju

4. decembrī gandrīz 50 tiesneši un tiesu darbinieki attālināti piedalījās Senāta un Latvijas Tiesnešu mācību centra organizētajās mācībās par tiesneša darba metodi, izskatot civillietu pēc būtības. Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs, kura vadībā mācības notika, norāda: “Atbildība par tiesvedības procesa veiksmīgu norisi pamatā gulstas uz tiesnesi kā procesa “saimnieku”. Lai pienācīgi izpildītu šo atbildīgo uzdevumu un attaisnotu sabiedrības uzticēto varu spriest taisnīgu tiesu, tiesnesim ir jāpārzina ne vien tiesiskais regulējums un tā piemērošanas metode, bet arī jāprot efektīvi virzīt lietas izskatīšanu. Šīs prasmes juristi neapgūst augstskolā, tādēļ jo svarīgāk ir sistēmiski nodrošināt šādas speciālas mācības esošajiem tiesnešiem un nākotnē – arī topošajiem tiesnešiem. Šobrīd ir sperts pirmais solis šajā virzienā.”
27. novembris, 2020

Rihards Gulbis saņem Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu

Par būtisku ieguldījumu Civilprocesa pastāvīgās darba grupas darbā un civilprocesa attīstībā Senāta Civillietu departamenta zinātniski analītiskais padomnieks Rihards Gulbis saņēmis Tieslietu ministrijas Pateicības rakstu.
27. novembris, 2020

Augstākā tiesa dalās pieredzē par lietu izskatīšanu rakstveida procesā

Augstākā tiesa 26.novembrī rīkoja vebināru par rakstveida procesa izmantošanu tiesu lietu izskatīšanā un tā nozīmi pandēmijas apstākļos. Vebinārā piedalījās gandrīz 100 tiesneši un tiesu darbinieki no visu līmeņu Ukrainas tiesām.
27. novembris, 2020

Krimināllietu departamenta senatori un padomnieki piedalās sanāksmē ar Kurzemes apgabaltiesu

Lai vienādotu tiesu praksi un uzlabotu tiesas spriešanas kvalitāti, Senāta Krimināllietu departamenta senatori un zinātniski analītiskie padomnieki 20.novembrī tiešsaistē piedalījās konsultatīvā sanāksmē ar Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesnešiem. Pārrunāti aktuālie jautājumi Krimināllikuma un Kriminālprocesa likuma normu piemērošanā un interpretācijā.
26. novembris, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs: Tiesnešu ētikas komisijas skaidrojums stiprinās tiesnešu pašpārvaldi

“Ir ļoti pozitīvi, ka Tiesnešu ētikas komisija ir viennozīmīgi pateikusi, ka tiesnešu dalība pašpārvaldē ir neatņemama tiesneša profesijas sastāvdaļa un ka pat tiešo pienākumu pildīšana – tiesas spriešana – var nebūt attaisnojošs iemesls nepiedalīties pašpārvaldes vēlēšanās. Tas noteikti stiprinās gan tiesnešu pašpārvaldi, gan līdz ar to arī tiesiskumu visā valstī,” Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs atzinīgi vērtē Tiesnešu ētikas komisijas atbildi uz viņa lūgumu sniegt atzinumu par to, vai nepiedalīšanās tiesnešu konferencē bez attaisnojoša iemesla uzskatāma par tiesneša ētikas pārkāpumu.
25. novembris, 2020

Izdota informatīva grāmata par Augstāko tiesu / Senātu

Lai sniegtu pārskatāmu aktuālu informāciju par Augstāko tiesu un Senātu, sagatavots un izdots grāmatas „Latvijas Republikas Augstākās tiesa / Senāts” jauns izdevums.
24. novembris, 2020

Apkopota tiesu prakse lietās par tiesībām uz pieeju informācijai

Tiesības saņemt informāciju par valsts un pašvaldību iestāžu darbību ir viens no instrumentiem, ar kura palīdzību sabiedrība var pārliecināties, kā iestādes pilda tām uzticētos pienākumus. Pārliecināties, vai iestādes darbs ir efektīvs, godīgs un taisnīgs, proti, tāds, kas vērsts uz sabiedrības kopējo interešu aizsardzību. Senāta tiesu prakse liecina, ka ne vienmēr tiesības saņemt informāciju tiek piemērotas atbilstoši Informācijas atklātības likumā noteiktajam.
23. novembris, 2020

Senāts izsludina konkursu uz iespēju aizstāt divus Administratīvo lietu departamenta senatorus uz laiku

Senāts izsludina atklātu konkursu uz iespēju aizstāt divus Administratīvo lietu departamenta senatorus uz vakances laiku no 2021.gada 2.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim. Kandidāti aicināti pieteikties līdz 6.decembrim.