Par notikumiem

Drukas versija
23. novembris, 2020

Augstākās Tiesas Biļetenā: jauni amati – jauni redzējumi, tiesībdomas, diskusijas par tiesiskumu un senatora personību

Šī gada otrais pusgads Augstākajai tiesai bijis pārmaiņām un notikumiem bagāts, un tas atspoguļojas arī “Augstākās Tiesas Biļetena” jaunajā numurā. Augstākās tiesas priekšsēdētāja amatā stājies Aigars Strupišs, Biļetenā informācija par priekšsēdētāja pirmajām sarunām ar augstākajām valsts un tiesu sistēmas amatpersonām. Plēnums par Senāta Civillietu departamenta priekšsēdētāju ievēlēja Normundu Salenieku – Biļetenā viņa redzējums par departamenta turpmāko darbību, kā arī Augstākās tiesas pārstāves Tieslietu padomē Dzintras Baltas redzējums, kandidējot uz amatu padomē.
17. novembris, 2020

Kvalitatīvs tiesas darbs stiprina Latvijas valsti

“Demokrātiska valsts nevar pastāvēt bez kvalitatīvas tiesu varas. To nodrošināt ir mūsu kopīgs pienākums, neatkarīgi no tā, kādā amatā strādājam,” uzrunājot Augstākās tiesas kolektīvu Valsts svētku svinīgajā pasākumā 17.novembrī, sacīja tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.
16. novembris, 2020

Apstiprina jaunu Augstākās tiesas senatoru amata kandidātu atlases kārtību

Pēc Augstākās tiesas priekšlikuma Tieslietu padome apstiprināja jaunu senatora amata kandidātu atlases kārtību. Mērķis ir nodrošināt, ka par senatoriem kļūst labākie un pieredzējušākie Latvijas juristi, kuri ne vien atbilst tiesneša amata vispārējam standartam, bet ir snieguši arī nozīmīgu ieguldījumu jurisprudences attīstībā, kuriem ir profesionālā autoritāte juridiskajā sabiedrībā un kuri ar to spēs dot pienesumu kasācijas instances tiesas augsto standartu noturēšanai un attīstībai.
16. novembris, 2020

Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta amatam Augstākā tiesa virza Anitu Zikmani

Latvijai pirmo reizi ir iespēja pārstāvēt Eiropas Savienības Tiesas ģenerāladvokāta amatu, un 13.novembrī darbu sāka Tieslietu ministrijas izveidotā atlases komisija, kura vērtēs amatam izvirzītās kandidatūras. Starp sešiem kandidātiem arī Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskās nodaļas vadītāja Anita Zikmane un senatore Jautrīte Briede.
13. novembris, 2020

Senatores Kazahstānas valsts pārvaldes darbiniekiem vada mācības par administratīvo procesu

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa un senatore Jautrīte Briede tiešsaistē piedalījās Kazahstānas valsts un pašvaldību ierēdņu mācībās saistībā ar administratīvo procesu. Kazahstānā Administratīvo procedūru un procesa kodekss stāsies spēkā 2021.gada 1.jūlijā. Pašlaik notiek intensīva gatavošanās, tostarp dažādu līmeņa iestāžu darbinieku un tiesnešu mācības, lai nodrošinātu sekmīgu jaunā likuma ieviešanu. 
12. novembris, 2020

Attālinātā seminārā Rīgas Stradiņa universitātes studenti un pasniedzēji iepazīst Augstākās tiesas darbu

Turpinot sadarbību ar Latvijas augstskolu juridiskajām fakultātēm, 12.novembrī Augstākās tiesas pārstāvji vadīja attālinātu semināru Zoom platformā Rīgas Stradiņa universitātes studentiem un mācībspēkiem. Semināra darba kārtība tika veidota atbilstoši universitātes pieteiktajām tēmām. Attālinātajā seminārā piedalījās 47 dalībnieki.
9. novembris, 2020

Augstākā tiesa apmeklētājus klātienē nepieņem; lietu izskatīšana turpinās

Valstī izsludinātajā ārkārtējā situācijā Augstākā tiesa turpina darbu un lietu izskatīšanu, izpildot noteiktos drošības pasākumus, lai novērstu riskus tiesas darbinieku un apmeklētāju veselībai.

 
9. novembris, 2020

Augstākās tiesas priekšsēdētājs sveic Gada notāri Zani Ernštreiti

“Apbalvojot labākos, tiek uzstādīta kvalitātes latiņa, uz ko tiekties visiem pārējiem” – 6.novembrī, videouzrunā sveicot Gada notāra balvas saņēmēju zvērinātu notāri Zani Ernštreiti, sacīja Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs.
28. oktobris, 2020

Senāts aicina pusgada pieredzes apmaiņā pirmās un otrās instances tiesnešus

Senāts izsludinājis iespēju rajona (pilsētu) tiesu, administratīvās rajona tiesas un apgabaltiesu tiesnešiem pieteikties pieredzes apmaiņā Administratīvo lietu departamentā, Civillietu departamentā vai Krimināllietu departamentā. Plānotais pieredzes apmaiņas norises laiks ir no 2021.gada 4.janvāra līdz 2.jūlijam.
22. oktobris, 2020

Augstāko tiesu apmeklē Nīderlandes vēstnieks Latvijā

21. oktobrī Augstāko tiesu iepazīšanās vizītē apmeklēja Nīderlandes Karalistes vēstnieks Latvijā Hoverts Jans Beils de Vrū (Govert Jan Bijl de Vroe) Nīderlandes vēstniecības realizētās publiskās diplomātijas iniciatīvas “Likuma vara” ietvaros.