Par notikumiem

Drukas versija
11. septembris, 2014

BALTIJAS TIESNEŠI DISKUTĒ PAR OPERATĪVO DARBĪBU REZULTĀTĀ IEGŪTO PIERĀDĪJUMU IZMANTOŠANU

Lai dalītos pieredzē un diskutētu par operatīvo darbību rezultātā iegūto pierādījumu izmantošanu kriminālprocesā, Igaunijas Augstākā tiesa 11.–12.septembrī organizē Baltijas valstu Augstāko tiesu tiesnešu diskusiju par šo arvien aktuālāko jautājumu.
11. septembris, 2014

PLĒNUMĀ VĒLĒS TIESLIETU PADOMES UN DISCIPLINĀRTIESAS LOCEKĻUS

Augstākās tiesas plēnuma, kas notiks pirmdien, 15.septembrī, darba kārtībā divas vēlēšanas – jāievēl Tieslietu padomes loceklis no Augstākās tiesas tiesnešu vidus un Disciplinārtiesas loceklis no Civillietu departamenta tiesnešu vidus.
10. septembris, 2014

TIESNEŠA PALĪGS LĪDZDARBOJAS GRĀMATAS PAR EIROPAS SAVIENĪBAS TIESĪBĀM SAGATAVOŠANĀ

Tiesu namu aģentūra sadarbībā ar Baltijas-Vācijas Augstskolu biroju laidusi klajā grāmatu par aktuālu tēmu – „Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības”. Grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta asociētā viesprofesora Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē Kristofa Ševes (Christoph Schewe) vadībā.
8. septembris, 2014

LATVIJAS TIESNEŠU KONFERENCES VIESI – LIETUVAS, POLIJAS UN GRUZIJAS AUGSTĀKO TIESU TIESNEŠI

Neatkarību un vienotu komandu – to Latvijas Tieslietu padomei novēlēja Lietuvas Tieslietu padomes un Lietuvas Augstākās tiesas priekšsēdētājs Gintars Križevičus (Gintaras Kryževičius), uzstājoties Latvijas tiesnešu konferencē 5.septembrī.
2. septembris, 2014

DALĪSIES PIEREDZĒ PAR TIESLIETU PADOMJU UN TIESNEŠU PAŠPĀRVALŽU INSTITŪCIJU MIJIEDARBĪBU

Diskusijā par Tieslietu padomju un tiesnešu pašpārvalžu mijiedarbību, kas trešdien, 3.septembrī, notiks Augstākajā tiesā, piedalīsies Latvijas tiesneši un Tieslietu padomju pārstāvji no Polijas, Lietuvas un Gruzijas.
20. augusts, 2014

AUGSTĀKAJĀ TIESĀ NOTIKUŠAS TIESNEŠA AMATA KANDIDĀTU TIESAS PROCESA IZSPĒLES MĀCĪBAS

Augstākajā tiesā 19.augustā, sadarbībā ar Tiesnešu mācību centru, notika 20 tiesneša amata kandidātu mācības, kuru laikā stažieri piedalījās tiesas procesa izspēlē. Process tika ierakstīts un pēc tam pārrunāts un analizēts kopā ar pieredzes bagātām tiesnesēm – Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāju Veroniku Krūmiņu un Rīgas apgabaltiesas tiesnesi Dzintru Baltu.
13. augusts, 2014

IZDOTS SENĀTA 2013.GADA SPRIEDUMU UN LĒMUMU KRĀJUMS

Izdots un pie lasītājiem nonācis Augstākās tiesas Senāta 2013.gada spriedumu un lēmumu krājums. Šis ir astoņpadsmitais šāds izdevums un savā ziņā uzskatāms par vēsturisku, jo ar 2013.gada 13.jūnija grozījumiem likumā „Par tiesu varu” no 2014.gada 1.janvāra Senāta vārds Latvijas tiesu sistēmā ir dzēsts.
6. augusts, 2014

MINISTRU KABINETS IZSKATA ZIŅOJUMU PAR KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS LIKVIDĀCIJAS IETEKMI UZ TIESVEDĪBU KRIMINĀLLIETĀS

Ministru kabinets 5.augustā izskatīja Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas ietekmi uz tiesvedību krimināllietās. Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta darbojas līdz 2014.gada 31.decembrim, jo līdz ar tiesu reformu tiek pārdalīta kompetence starp Augstāko tiesu, apgabaltiesām un rajona (pilsētu) tiesām, nosakot, ka visas lietas kā pirmā tiesu instance skatīs tikai rajonu (pilsētu) tiesas, kā apelācijas instance – apgabaltiesas, bet kā kasācijas instance – Augstākā tiesa. Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka Krimināllietu tiesu palātas darbību iespējams pabeigt likumā noteiktajā termiņā.
1. augusts, 2014

SĒRU VĒSTS – MIRIS AUGSTĀKĀS TIESAS KRIMINĀLLIETU TIESU PALĀTAS TIESNESIS ANDREJS LEPSE

Slimība uzveikusi Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnesi Andreju Lepsi. 31. jūlijā viņš aizgāja aizsaules ceļā. Andrejs Lepse par tiesnesi strādāja 33 gadus. Bijis Saldus rajona tiesas priekšsēdētājs, 1985. gadā sāka darba gaitas Augstākajā tiesā. Kad 1995. gadā Augstākajā tiesā izveidoja Krimināllietu tiesu palātu, bija tās pirmais priekšsēdētājs. 1996. gadā ievēlēts par Satversmes tiesas tiesnesi, 2007. gadā atgriezās Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātā.
29. jūlijs, 2014

AUGSTĀKĀS TIESAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS PIEŅEM TIESU IZPILDĪTĀJU ZVĒRESTU

29.jūlijā Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņēma četru tiesu izpildītāju zvērestu. Par zvērinātiem Rīgas apgabaltiesas tiesu izpildītājiem kļuvuši Mārcis Midegs un Elīna Balasanjana, Māris Vanags būs Vidzemes apgabaltiesas zvērināts tiesu izpildītājs, bet Agnese Celherte – Zemgales apgabaltiesas zvērināta tiesu izpildītāja.