Par notikumiem

Drukas versija
22. decembris, 2005

Augstākās tiesas priekšsēdētājs pieņem advokātu zvērestus

Ceturtdien, 22. decembrī Augstākās tiesas priekšsēdētājam Andrim Guļānam zvērestus nodeva 27 advokāti. Viņi zvērēja būt uzticīgi Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, izturēties ar cieņu pret tiesām un valsts varu, savā advokāta darbā nerakstīt un nerunāt neko tādu, kas varētu kaitēt valstij, sabiedrībai, ģimenei un tikumībai, godīgi pildīt zvērināta advokāta pienākumus, sargāt savu pilnvardevēju vai to personu intereses, kuru lietas vada, apzinoties, ka par savu darbību jāatbild likuma priekšā.
15. decembris, 2005

Tiesu prakses apkopojumā pēta soda noteikšanu krimināllietās

Augstākā tiesa pētījumā analizē tiesu praksi soda noteikšanā par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem. Kopumā aplūkoti 620 rajona un pilsētu tiesu spriedumi krimināllietās, kas izskatītas 2004. un 2005. gadā.
7. decembris, 2005

Nācis klajā pirmais administratīvo tiesu prakses vispārinājums

Augstākā tiesa sagatavojusi tiesu prakses vispārinājumu par objektīvās izmeklēšanas principa interpretāciju un piemērošanu. Tajā analizēti nolēmumi, kas visprecīzāk atklāj objektīvās izmeklēšanas principa jēgu, kā arī raksturīgākās kļūdas tā piemērošanā.
6. decembris, 2005

Seminārā risina aktuālas tiesu prakses problēmas

Augstākajā tiesā 2005. gada 9. decembrī notika seminārs apgabaltiesu tiesnešiem, kurā par aktuāliem tiesību jautājumiem ziņoja gan tiesu un izpildvaras pārstāvji, gan tiesību zinātnieki.