Par notikumiem

Drukas versija
21. janvāris, 2006

Dace Mita kļūst par Augstākās tiesas tiesnesi

Saeima ceturtdien, 2006. gada 26. janvārī apstiprināja Daci Mitu par Augstākās tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata. Savukārt 10. februārī Augstākās tiesas plēnums lems par D.Mitas apstiprināšanu kādā no tiesas struktūrvienībām.
5. janvāris, 2006

Augstākā tiesa rīko semināru rajona un pilsētu tiesu tiesnešiem

Piektdien, 2006. gada 20. janvārī Augstākajā tiesā notiks seminārs, kurā apspriedīs tiesu prakses apkopojumu par Rīgas Centra rajona, Valmieras rajona, Jelgavas, Liepājas un Daugavpils tiesu soda politiku. Pētījumā analizēta lielāko Latvijas rajonu un pilsētu tiesu prakse soda noteikšanā krimināllietās par laupīšanu. Tiesu prakses apkopojumu pēc semināra publiskos Augstākās tiesas mājaslapā sadaļā „Tiesu prakses apkopojumi”.